Boligkøb – Husk dit advokatforbehold!

Når du har fundet din drømmebolig og er klar til at byde, er det en rigtig god ide at have et advokatforbehold med i købsaftalen.

Der er godt gang i bolighandlerne og mange huse skifter ejermand i denne tid. Måske går du selv med boligdrømme eller du har måske allerede en bestemt bolig i kikkerten. Så ved du også, at der er mange ting, man som boligkøber skal være opmærksom på.

En af de vigtigste er at sørge for at få indsat et advokatforbehold i købsaftalen før man underskriver. Et advokatforbehold betyder, at aftalen først er endelig godkendt, når din advokat har sendt en godkendelsesskrivelse til ejendomsmægler. Du kan med fordel inddrage din advokat allerede når du begynder din boligsøgning.

”Advokatforbeholdet sørger for at alle handelsdokumenter, bliver gennemgået af din advokat, som har erfaring og kendskab til, hvilke problemstillinger man skal være særligt opmærksom på. Derudover kan vi jo hjælpe med eventuelle særlige ønsker, du som køber måske har i forbindelse med købsaftalen,” fortæller advokat Christina Nimand fra Bertel Rasmussen Advokater.

 

Det med småt

Vi kender det jo godt alle sammen. Det er ikke lige altid, at vi får læst alt det med småt. Men i en bolighandel er det faktisk rigtig vigtigt at få det hele med. Det er endnu en god grund til at huske advokaten. Der kan nemlig være flere såkaldte servitutter eller lokalplaner forbundet til den bolig du vil købe. Ligesom der kan mangle oplysninger til BBR eller være byggetilladelse, som ikke er blevet færdigmeldt.

”Der er mange forhold man skal være opmærksom på som køber. Derfor er det også en særlig god ide at have en advokat med i forbindelse med bolighandlen. Vi har et erfarent øje, og kan hurtigt se, hvis der ligger en servitut eller en lokalplan, som pålægger køber nogle uhensigtsmæssige forpligtelser. Noget man måske ikke selv ville lægge mærke til før det er for sent,” siger Christina Nimand og fortsætter:

”Faktisk har vi haft en bolighandel, hvor der lå en servitut, som pålagde sælger af ejendommen at betale arkitekten et anseeligt beløb hver gang boligen blev solgt. Der var ingen tidsbegrænsning på servitutten, så i tilfælde af arkitektens død, skulle hans børn i stedet modtage beløbet. En sådan servitut vil jo ramme alle fremtidige sælgere af boligen, også selvom de intet har haft med arkitekten at gøre.”

Når advokaten har gennemgået alt og sørget for, at du som køber ikke bliver udsat for nogle ubehagelige overraskelser, så hjælper de også med at tinglyse skødet og refusionsopgørelsen.

Få det hele gået igennem

I forbindelse med en bolighandel anbefaler advokat Christina Nimand også, at man får en gennemgang af alle ens juridiske forhold.

”Et boligkøb er typisk den største investering vi laver i livet, og så kan man med fordel sikre sig, at ens testamente, fremtidsfuldmagt og evt. samejeoverenskomster er på plads. Det sikre jo at der ikke kommer noget uforudset i fremtiden,” uddyber Christina Nimand.

Så er du i gang med en bolighandel, eller går du med tanker om at købe? Så kontakt advokat Christina Nimand på mail; ch@bertelrasmussen.dk eller mobil: 40 98 52 92 og få en god snak om, hvordan vi bedst kan hjælpe dig.

Du kan også læse om, hvad Bertel Rasmussen Advokater kan gøre for dit boligkøb her.

Hvor er retssikkerheden? – En dopingsag

Når Anti Doping Danmark idømmer dopingkarantæner, sker det ofte gennem de danske fitnesscentre, som ADD samarbejder med. Men er det problematisk at et privat firma udfører en myndigheds arbejde? Hvilke konsekvenser kan det have for den enkelte atlets retssikkerhed?

 Forestil dig, at du som sportsudøver en dag modtager er brev fra dit lokale fitnesscenter hvori der står, at du er testet positiv for doping og derfor bliver indkaldt til høring i dit lokale fitnesscenter med risiko for udelukkelse fra al sport de næste fire år.

Det første der ganske naturligt må løbe gennem atletens hoved er; Hvorfor kommer brevet fra mit lokale fitnesscenter og ikke fra Anti Doping Danmark? Og hvem skal jeg nu henvende mig til?

Hos Bertel Rasmussen Advokater oplever vi tit denne problemstilling. Og derfor ser vi også med stor alvor på Anti Doping Danmarks brug af private virksomheder i forbindelse med uddeling af dopingkarantæner. Vi mener nemlig, at det kan skade retssikkerheden for den enkelte atlet.

”Det er problematisk når et privat firma agerer myndighed og uddeler en straf som egentlig burde komme direkte fra Anti Doping Danmark. Vi mener derfor helt klart, at der bør være et direkte bindeled mellem den sanktionerende myndighed og atleten. Det mener vi bestemt ikke der er i dag,” siger advokatfuldmægtig Christian Gjørtsvang.

Retssikkerheden i fare

Ifølge sportsretsadvokat J. Bertel Rasmussen er det en glidebane at begynde at gøre private virksomheder til myndigheder, som kan straffe private borgere.

”Anti Doping Danmark er jo en forvaltningsmyndighed, som er nedsat ved lov. De har derfor også de nødvendige kompetencer der skal til, for at agere i dopingsager. Et fitnesscenter er jo bare en privat virksomhed, hvis hovedmål er at tjene penge. Derfor skal der også være en klar lovhjemmel for at de kan sanktionere, og det mener vi ikke der er i dag,” udtaler J. Bertel Rasmussen.

Ifølge Bertel Rasmussen Advokater er den gældende lovhjemmel alt for bred i forhold til, om det er muligt at give fitnesscentre nogen form for bemyndigelse i forbindelse med dopingsager. I stedet ligger bemyndigelsen i aftalen mellem Anti Doping Danmark og fitnesscentrene. Og det er her det kan give retssikkerhedsmæssige problemer.

Dopingdom hård ved karriere

En dopingdom kan være altødelæggende for en atlets karriere. Det er derfor altafgørende, at den rette ekspertise er blevet brugt i forbindelse med dopingprøverne og den efterfølgende sagsbehandling.

”Man skal huske på, at der er tale om en særlig indgribende straf, som rammer atleterne på deres levebrød. Derfor kan vi ikke have andre end den kompetente myndighed som sanktionerende,” siger advokatfuldmægtig Christian Gjørtsvang.

En dopingudelukkelse har vidtrækkende konsekvenser for atletens fremtidige muligheder. Ikke kun i forbindelse med medlemskaber i fitnesscentre, men også i forhold til sportsklubber samt andet erhverv inden for sportens verden. Retssikkerheden skal derfor være på plads, men med den nuværende form, hvor private fitnesscentre kan sanktionere i dopingsager, så er sportsretsadvokat J. Bertel Rasmussen ikke sikker på, at den enkelte sportsudøver kan føle sig sikker.

Vi er specialister

Bertel Rasmussen Advokater har derfor også specialiseret sig i netop dopingsager samt andre sportsretssager. Netop for at sikre os, at også atleterne kan føle at retssikkerheden også gælder for dem.

Så har du brug for en medspiller i din dopingsag, så tag kontakt til advokatfuldmægtig Christian Gjørtsvang på mobil: 40 98 52 88 eller på mail: cg@bertelrasmussen.dk.

Vær sikker med en fremtidsfuldmagt

Hvis du endnu ikke har hørt om en fremtidsfuldmagt skal du ikke fortvivle, det er nemlig en ny måde du kan sikre dig på, hvis du en dag bliver ud af stand til at varetage dine forhold.

Med en fremtidsfuldmagt styrker du din selvbestemmelse, og gør det muligt selv at bestemme hvem, der skal varetage dine forhold i tilfælde af du ikke selv bliver i stand til det, fx som følge af demens eller en ulykke.

“Fremtidsfuldmagten kan sammensættes efter dine ønsker. Den kan både omfatte økonomiske og personlige forhold. Det betyder, at den som får tildelt din fuldmagt kan handle på dine vegne og repræsentere dig inden for de områder, som du har bestemt, at fremtidsfuldmagten skal omfatte,” fortæller advokatfuldmægtig Christina Nimand Hansen fra Bertel Rasmussen Advokater.

En fremtidsfuldmagt vil dog aldrig blive aktiveret så længe man selv kan tænke klart. I stedet vil den ligge og vente i et offentligt register. Og her vil det kun være dig selv, Statsforvaltningen og domstolene, som vil have adgang til den.

Sådan træder fremtidsfuldmagten i kraft

Får du brug for din fremtidsfuldmagt, så er det Statsforvaltningen som sætter den i kraft. Det vil dog kun ske efter en anmodning fra dig eller en af dine pårørende.

“Statsforvaltningen vil efter anmodningen lave en vurdering af din aktuelle helbredstilstand. Det vil de gøre ved at bruge en lægeerklæring samt lave en samtale med dig. Og hvis de mener, at du ikke kan overskrue eller varetage dine egne forhold fornuftigt, vil de aktivere din fremtidsfuldmagt,” forklarer Christina Nimand Hansen.

Vurderer Statsforvaltningen at du godt kan forstå og varetage dine forhold, vil fremtidsfuldmagten ikke kunne sættes i kraft.

Fremtidsfuldmagten skal både underskrives digitalt via tinglysning.dk og bekræftes ved en notar. Notaren skal sikre, at den, som opretter den er fornuftsmæssig i stand hertil.

Når fuldmagten er aktiveret

Når fremtidsfuldmagten er sat i kraft, er den fremtidsfuldmægtig legitimeret til at repræsentere dig på de områder, som fuldmagten omfatter. Den fremtidsfuldmægtige skal varetage dine interesser, og handle i overensstemmelse hermed.  Den fremtidsfuldmægtige kan dog ikke oprette testamente for dig eller bestemme, at du skal på plejehjem.

“Vi anbefaler derfor, at man søger rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af fremtidsfuldmagten. Der er nemlig mange muligheder for, hvordan fremtidsfuldmagten kan sammensættes i forhold til omfanget af personlige og økonomiske forhold samt fremtidsfuldmægtige, herunder subsidiære eller flere ligestillede fremtidsfuldmægtige,” tilføjer Christina Nimand Hansen

Godt tilbud hos os

Hos Bertel Rasmussen Advokater tilbyder vi en fast pris på udarbejdelse af fremtidsfuldmagt:

Rådgivning og udarbejdelse af fremtidsfuldmagt for én person, kr. 1.500, såfremt der skal udarbejdes 2 fremtidsfuldmagter for to personer indbyrdes, i alt kr. 2.500.

Dertil kommer kr. 300 i gebyr til notaren pr. fremtidsfuldmagt.

Såfremt du ønsker at høre mere om udarbejdelse af fremtidsfuldmagter så kontakt advokatfuldmægtig Christina Nimand Hansen på tlf. 40 98 52 92 eller ch@bertelrasmussen.dk.

Faktaboks
En Fremtidsfuldmagt kan bl.a. indeholde følgende: Økonomiske forhold omfatter bl.a.:

– bestyre og sælge fast ejendom
– kvittere for pantebreve
– indfri fuldmagtsgivers lån med fuldmagtsgivers penge
– ansøge om offentlige ydelser på vegne af fuldmagtsgiver, og repræsentere fuldmagtsgiver som arving eller kreditor.

Personlige forhold omfatter bl.a.:
– ansøge kommunen om hjælpeforanstaltninger på vegne af fuldmagtsgiver,
– klage over enhver afgørelse vedrørende fuldmagtsgivers personlige forhold,
– få aktindsigt i alle oplysninger vedrørende fuldmagtsgivers person og helbred
– komme med tilkendegivelser med hensyn til pleje og omsorg.

Du kan ændre fremtidsfuldmagten eller tilbagekalde den indtil den er sat i kraft. Det skal blot foregå på samme måde, som når fremtidsfuldmagten bliver oprettet.

 

Trygheden ved et børnetestamente

Et børnetestamente sikre forældrene medbestemmelse hvis der i tilfælde af død, skal findes ny værge for deres børn

Ofte taler vi ikke om, hvad der skal ske, hvis uheldet er ude og far og mor begge dør. Men det er faktisk en rigtig god ide at få lidt afklaring på, hvor ens børn fremover skal bo i tilfælde af det utænkelige.

Mange danskere tror nemlig, at det er barnets gudforældre som automatisk vil blive værge i tilfælde af forældrenes død. Men sådan er det bare ikke i virkeligheden. Det er nemlig Familieretshuset som afgør, hvem der i sidste ende skal have forældremyndigheden. Et børnetestamente vejer dog meget tungt, når afgørelsen skal træffes.

“Selvom man ikke kan bestemme hvem der skal være værge for ens børn i tilfælde af forældrenes død, så følger Familieretshuset i største delen af tilfældene ønskerne i et børnetestamente. Så for forældre med mindreårige børn er et børnetestamente en rigtig god investering. Især hvis man ønsker medindflydelse på, hvem der skal være værge for ens børn, hvis forældrene dør, fortæller advokatfuldmægtig hos Bertel Rasmussen Advokater, Sofie Aahman.”

Som ene forældre med den fulde eller delt forældremyndighed kan et børnetestamente også bruges til at ønske, at den anden biologiske forældre ikke skal have forældremyndigheden i tilfælde af ens død.

Et børnetestamente er altså et godt valg, hvis du gerne vil have medbestemmelse over valget af værge til dine børn.

Ønsker du derfor at høre mere om udarbejdelse af børnetestamenter, kan du med fordel kontakte advokatfuldmægtig Christina Nimand Hansen på tlf. 40 98 52 92 eller ch@bertelrasmussen.dk

Har du styr på livet efter døden?

Mange mennesker tænker ikke over, hvad der sker med de efterladte, når de en dag går bort. Det er derfor en god idé at oprette et testamente.

Når du vælger at oprette et testamente, er det som udgangspunkt fordi du gerne vil bestemme, hvad der skal ske med den arv du efterlader. Fx kan du bestemme, om et af dine børn skal arve mere end de andre, eller om der skal sættes penge af til velgørenhed. Ja sågar hvem der skal arve det kongelige porcelæn.

Netop muligheden for selv at bestemme er ofte en kæmpe fordel. Især når man taler om sammenbragte familier med dine, mine og vores børn. Her vil et testamente sikre, at ingen skal gå fra hus og hjem, når man som den efterladte ægtefælle skal dele arven med den afdødes børn.

Testamentet er derfor en stor hjælp til dine efterladte, og vil ofte forhindre, at der opstår stridigheder mellem dem, som skal dele din arv.

Advokatfuldmægtig Sofie Aahman sidder klar til at lave dit testamente

To slags testamenter

Når du har besluttet dig til at lave et testamente, er der to typer du kan vælge. Et vidnetestamente, hvor to uvildige vidner skal underskrive det efter oprettelsen, og hvor du selv er ansvarlig for, at dine efterladte får testamentet.

Samt et notartestamente, hvor man tager i retten og, mod et gebyr, underskriver testamentet foran en notar, der påtegning at man er i fornuftnæssig stand til at oprette testamentet samt gemmer det hos Det Centrale Register for Testamenter.

 “Vi anbefaler altid et notartestamente simpelthen fordi et vidnetestamente ikke bliver gemt nogle offentlige steder. Så hvis du glemmer at fortælle dine efterladte om det, så kan det være dine ønsker ikke bliver efterlevet,” fortæller advokatfuldmægtig hos Bertel Rasmussen Advokater, Sofie Aahman.

Ændring af testamente

Vil du gerne ændre i et tidligere testamente er det ikke nok bare at finde rettelakken frem og selv notere ændringerne. Du skal derfor en tur forbi notaren, eller have besøg af de uvildige vidner igen.

 “Har du valgt et notartestamenter er det vigtigt at du tager forbi notaren igen, og får lavet et tillæg til dit eksisterende testamente. Du kan også vælge at annullere dit testamente og få lavet et helt nyt. Vi kan selvfølgelig hjælpe dig med begge dele, så du hurtigt er køreklar igen, tilføjer advokatfuldmægtig Sofie Aahman.

Kontakt os

Såfremt du ønsker at høre mere om udarbejdelse af testamenter eller rettelser til tidligere testamenter så kan du med fordel kontakte advokatfuldmægtig Sofie Aahman på tlf. 40 98 52 75 eller saa@bertelrasmussen.dk.

Du kan også kontakte advokatfuldmægtig Christina Nimand Hansen på tlf. 40 98 52 92 eller ch@bertelrasmussen.dk

Har du styr på den nye Ferielov?

Har du styr på den nye ferielov?

 

Den nye ferielov træder i kraft den 1. februar 2020, og medfører en række vigtige ændringer.

Vi vil forsøge at give jer det nødvendige overblik, og samtidig oplyse om, hvad du som arbejdsgiver skal være særligt opmærksom på.

For at gøre de nye lovændringer mere spiselige, kan man opsummere dem på følgende måde:

  • Man optjener stadig 2,08 feriedage om måneden, og har derfor stadig krav på 25 feriedage om året.
  • Den ferie du har optjent i 2018, kan du afholde som vanligt i perioden 1. maj 2019 – 30. april 2020.
  • Den ferie du har optjent mellem 1. januar 2019 og 31. august 2019, kan du kun afholde mellem 1. maj 2020 og 31. august 2020 – altså i 4 måneder.
  • De feriepenge du optjener i perioden 1. september 2019 og 31. august 2020, indefryses enten i virksomheden eller i fonden.
  • Fra og med den 1. september 2020 optjener man ferie mellem den 1. september og 31. august (det nye optjeningsår) og man kan afholde ferien mellem den 1. september og 31. december året efter. (det nye ferieår). Man optjener således ferie i 12 måneder, men har mulighed for at afholde den inden for en 16 måneder lang periode – tilmed samtidig med, at man optjener dem.

Hvad er nyt?

Man har som lønmodtager stadig ret til 25 feriedage om året, ligesom man optjener 2,08 feriedage pr. måned. Den nye lov ændrer heller ikke ved ferietillægget samt, at man optjener 12,5 procent af den ferieberettigede løn.

Efter reglerne i den ”gamle” ferielov optjener man ferie i kalenderåret, der kan afholdes i perioden 1. maj – 30. april det næstkommende år.

I den nye ferielov bliver de to perioder lagt oven i hinanden, så man har mulighed for at afholde ferien samtidig med, at man optjener den. Derudover får man som medarbejder oven i købet mulighed for at afholde sin ferie i 4 måneder ekstra.

Det betyder, at du fra den 1. september 2020 optjener din ferie i perioden 1. september og frem til 31. august, mens du kan afholde ferien helt frem til december året efter, altså i 16 måneder.

Et eksempel på dette er, at du optjener ferie i perioden 1. september 2020 og 31. august 2021. Efter de nye regler skal du afholde din ferie i perioden 1. september 2020 og frem til 31. december 2021.

Med andre ord får kan man afholde ferien samtidig med, at man optjener den.

Det er vigtigt at påpege, at den ferie man har optjent i kalenderåret 2018, ikke bliver berørt af de nye regler, og man kan derfor på normal vis afholde sin optjente ferie i perioden 1. maj 2019 – 30. april 2020.

Overgangsperiode

Indfasningen af den nye ferielov indebærer, at der løber en overgangsperiode fra den 1. januar 2019 og frem til den 31. august 2020.

På grund af overgangsperioden skal man dog være opmærksom på, at den ferie man optjener mellem 1. januar 2019 og 31. august 2019 skal afholdes i perioden mellem 1. maj 2020 og til 31. august 2020.

De feriepenge, man optjener i perioden mellem 1. september 2019 og 31. august 2020 bliver indefrosset.

Dette betyder, at de feriepenge du optjener i denne periode først bliver udbetalt af din arbejdsgiver eller den nye fond, Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler, når du forlader arbejdsmarkedet.

Hvad gør jeg med de indefrosne midler?

Som arbejdsgiver kan det derfor være en god ide at tage stilling til, om du ønsker at indefryse feriepengene i virksomheden eller indbetale dem til fonden, som vil sørge for udbetalingen til medarbejderen, når denne forlader arbejdsmarkedet.

Der er fordele og ulemper forbundet med begge løsninger.

Fordelen ved at afregne til feriefonden er, at du som arbejdsgiver ikke længere skal bekymre dig om udbetalingen af de pågældende feriepenge. Ulempen er, at din virksomhed kan risikere at lide på likviditeten.

Hvis du vælger at beholde feriepengene til senere udbetaling, skal de indefrosne midler ”forrentes” over for fonden således, at pengene indekseres hvert år med en procentsats. Det kan give bonus for virksomhedens likviditet, at man vælger denne løsning.

Fremover er det vigtigt for arbejdsgivere at være opmærksom på, at feriepenge skal indberettes til Feriepengeinfo, og ikke ACF, som det har været hidtil.

 

Hvis i har spørgsmål til den nye ferielov og ønsker at høre mere herom, kan du kontakte advokat Adam Ringsby-Brandt på tlf. 26 70 74 15 eller advokatfuldmægtig Christian Gjørtsvang på tlf. 40 98 52 88.