Har du styr på den nye Ferielov?

Har du styr på den nye ferielov?

 

Den nye ferielov træder i kraft den 1. februar 2020, og medfører en række vigtige ændringer.

Vi vil forsøge at give jer det nødvendige overblik, og samtidig oplyse om, hvad du som arbejdsgiver skal være særligt opmærksom på.

For at gøre de nye lovændringer mere spiselige, kan man opsummere dem på følgende måde:

  • Man optjener stadig 2,08 feriedage om måneden, og har derfor stadig krav på 25 feriedage om året.
  • Den ferie du har optjent i 2018, kan du afholde som vanligt i perioden 1. maj 2019 – 30. april 2020.
  • Den ferie du har optjent mellem 1. januar 2019 og 31. august 2019, kan du kun afholde mellem 1. maj 2020 og 31. august 2020 – altså i 4 måneder.
  • De feriepenge du optjener i perioden 1. september 2019 og 31. august 2020, indefryses enten i virksomheden eller i fonden.
  • Fra og med den 1. september 2020 optjener man ferie mellem den 1. september og 31. august (det nye optjeningsår) og man kan afholde ferien mellem den 1. september og 31. december året efter. (det nye ferieår). Man optjener således ferie i 12 måneder, men har mulighed for at afholde den inden for en 16 måneder lang periode – tilmed samtidig med, at man optjener dem.

Hvad er nyt?

Man har som lønmodtager stadig ret til 25 feriedage om året, ligesom man optjener 2,08 feriedage pr. måned. Den nye lov ændrer heller ikke ved ferietillægget samt, at man optjener 12,5 procent af den ferieberettigede løn.

Efter reglerne i den ”gamle” ferielov optjener man ferie i kalenderåret, der kan afholdes i perioden 1. maj – 30. april det næstkommende år.

I den nye ferielov bliver de to perioder lagt oven i hinanden, så man har mulighed for at afholde ferien samtidig med, at man optjener den. Derudover får man som medarbejder oven i købet mulighed for at afholde sin ferie i 4 måneder ekstra.

Det betyder, at du fra den 1. september 2020 optjener din ferie i perioden 1. september og frem til 31. august, mens du kan afholde ferien helt frem til december året efter, altså i 16 måneder.

Et eksempel på dette er, at du optjener ferie i perioden 1. september 2020 og 31. august 2021. Efter de nye regler skal du afholde din ferie i perioden 1. september 2020 og frem til 31. december 2021.

Med andre ord får kan man afholde ferien samtidig med, at man optjener den.

Det er vigtigt at påpege, at den ferie man har optjent i kalenderåret 2018, ikke bliver berørt af de nye regler, og man kan derfor på normal vis afholde sin optjente ferie i perioden 1. maj 2019 – 30. april 2020.

Overgangsperiode

Indfasningen af den nye ferielov indebærer, at der løber en overgangsperiode fra den 1. januar 2019 og frem til den 31. august 2020.

På grund af overgangsperioden skal man dog være opmærksom på, at den ferie man optjener mellem 1. januar 2019 og 31. august 2019 skal afholdes i perioden mellem 1. maj 2020 og til 31. august 2020.

De feriepenge, man optjener i perioden mellem 1. september 2019 og 31. august 2020 bliver indefrosset.

Dette betyder, at de feriepenge du optjener i denne periode først bliver udbetalt af din arbejdsgiver eller den nye fond, Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler, når du forlader arbejdsmarkedet.

Hvad gør jeg med de indefrosne midler?

Som arbejdsgiver kan det derfor være en god ide at tage stilling til, om du ønsker at indefryse feriepengene i virksomheden eller indbetale dem til fonden, som vil sørge for udbetalingen til medarbejderen, når denne forlader arbejdsmarkedet.

Der er fordele og ulemper forbundet med begge løsninger.

Fordelen ved at afregne til feriefonden er, at du som arbejdsgiver ikke længere skal bekymre dig om udbetalingen af de pågældende feriepenge. Ulempen er, at din virksomhed kan risikere at lide på likviditeten.

Hvis du vælger at beholde feriepengene til senere udbetaling, skal de indefrosne midler ”forrentes” over for fonden således, at pengene indekseres hvert år med en procentsats. Det kan give bonus for virksomhedens likviditet, at man vælger denne løsning.

Fremover er det vigtigt for arbejdsgivere at være opmærksom på, at feriepenge skal indberettes til Feriepengeinfo, og ikke ACF, som det har været hidtil.

 

Hvis i har spørgsmål til den nye ferielov og ønsker at høre mere herom, kan du kontakte advokat Adam Ringsby-Brandt på tlf. 26 70 74 15 eller advokatfuldmægtig Christian Gjørtsvang på tlf. 40 98 52 88.