Kontakt os i dag

Kontakt os i dag for en uforpligtende samtale om afdækning af netop Deres behov og pris:

Telefon: 70 25 21 15 eller via mail til mail@bertelrasmussen.dk

Fogedretsmøder

Fogedretten er en selvstændig del af domstolen og gennemtvinger handlinger og betalinger, hvor der foreligger et sikkert grundlag for kravet. Det kan blandt andet ske ved at foretage udlæg i skyldners aktiver, gennemføre udkørende fogedforretninger til skyldners bopæl eller sørge for, at skyldners aktiver bliver solgt på auktion.

Fogedretsmøder foregår på den måde, at skyldner vil blive indkaldt til et møde i fogedretten. Enten via besked i skyldners e-boks eller ved personlig henvendelse fra en stævningsmand. Hvis skyldner ikke møder op, kan vi bede politiet om at hente skyldner.

Under mødet vil det typisk være fogeden, skyldner og kreditors repræsentant som er tilstede. Nogle gange kan skyldner have en bisidder med.

Formålet med mødet er at finde frem til, om skyldner har mulighed for at betale sin gæld til dig. Enten via sine aktiver eller via en afdragsordning. Her er det op til os at sørge for, at du får den bedst mulige udgangspunkt for at få dine penge.

Læs mere om hvad vores inkassoteam kan hjælpe dig med her.