Kontakt os i dag

Kontakt os i dag for en uforpligtende samtale om afdækning af netop Deres behov og pris:

Telefon: 70 25 21 15 eller via mail til mail@bertelrasmussen.dk

Pantebrevsinkasso

Har du givet et lån eller kredit med pant i fast ejendom er processen en lidt anden end ved almindelig fakturainkasso.

Efter at sidste betalingsfrist er udløbet, skal du sørge for at varsle i et påkrav, at den forfaldne terminsydelse vil blive sendt til inkasso. Herudover skal du også tage stilling til, om hele lånet/kreditten skal kræves indfriet, hvis debitor ikke betaler inden påkravsfristens udløb. Varslet vedrørende overgivelse af en sag til inkasso er 10 dage, medens varslet vedrørende hele lånet/kredittens indfrielse er 7 dage. Begge varsler regnes fra påkravets afsendelsestidspunkt.

Hos Bertel Rasmussen Advokater kan vi hjælpe dig til at tage den rigtige beslutning, samt rådgive og bistå i det videre forløb. Vi hjælper også gerne hvis der skal tagets udlæg i ejendommen med formål at få den sat på tvangsauktion.

Der vil sædvanligvis gå mellem 6 og 9 måneder, fra sagen overgives til inkasso, til tvangsauktionen har været afholdt.

Du er derfor i sikre hænder, når du vælger os til at stå for din Pantebrevsinkassosag.

Læs mere om hvad vores inkassoteam kan hjælpe dig med her.