IVS SOM SELSKABSFORM ER SNART FORTID – ER DU KLAR?

Staten lukker den 15. oktober 2021 alle IVS-selskaber, der ikke er ændret til ApS selskaber.

Har du endnu ikke omdannet dit iværksætterselskab til et anpartsselskab så er det nu ved at være tiden. Den 15. oktober 2021 er nemlig deadline for at gøre det, hvis ikke staten skal tvangsopløse dit selskab.

Regeringen valgte nemlig i 2019 at iværksætterselskaber skulle udfases inden for en periode på to år. Har du derfor stadig ikke ændret dit IVS til et ApS, kan Bertel Rasmussen Advokater hjælpe dig.

Når du nemlig ikke at foretage ændringen eller lukke din virksomhed inden deadline den 15. oktober 2021, vil staten i stedet tvangsopløse selskabet. Og en tvangsopløsning kan komme til at skade dig senere hen, hvis du vil etablere nyt firma. En tvangsopløsning kommer nemlig til at fremgå i CVR-registret, og kan gøre det vanskeligt at oprette en erhvervskonto hos bankerne.

Omdannelse af selskab

Både IVS og ApS er kapitalselskaber, så en omdannelse kan ske forholdsvis hurtigt med den rette juridiske hjælp. Du skal dog være opmærksom på, at der er et kapitalkrav for omdannelsen på kr. 40.000,00 i forbindelse med ændringen.

Har du brug for rådgivning i forbindelse med omdannelsen så tøv ikke med at tage kontakt til Advokat Adam Ringsby-Brandt. Han har via sit frivillige virke hos Fremtidsfabrikken Svendborg rådgivet flere iværksættervirksomheder, og kan derfor også hjælpe din virksomhed med en glidende overgang.

Du kan læse mere om vores rådgivning her.

Kontakt os på

tlf.: 70 25 21 15

mail.: mail@bertelrasmussen.dk

Det laver en bobestyrer

En bobestyrer forvalter arven, boligen samt andet i forbindelse med en person, som er gået bort.

En bobestyrers primære opgave er at håndtere arven efter den afdøde. Det betyder blandt andet at bobestyrer skal sørge for, at arven bliver fordelt lovligt. Desuden er det også bobestyrers opgave, at samtlige arvinger bliver bekendt med dødsfaldet.

En bobestyrer kan enten være udpeget af skifteretten i forbindelse med dødsfaldet. Den afdøde kan også have indskrevet en bobestyrer i sit testamente. Slutteligt kan arvingerne også være enige om at udpege en som bobestyrer, der så har fuldmagt fra arvingerne til at ordne dødsboet.

Har mange opgaver

En bobestyrer har mange opgaver, som ofte kan være administrative tunge at håndtere. Derfor er en bobestyrer ofte en advokat med ekspertise inden for bobehandling. Nedenfor kan du læse nogle af de opgaver en bobehandling kræver.

Administrering af boet

Det er bobestyrerens opgave at sørge for, at boet administreres på bedste vis. Bl.a. skal der laves en åbningsstatus, en selvangivelse samt en boopgørelse.

Værdiansættelse og realisering

Bobestyreren skal sikre en korrekt værdiansættelse af boets aktiver. Værdiansættelsen benyttes til at opgøre den boafgift, som arvingerne skal betale, når boet skiftes. Er der aktiver som skal sælges, sørger bobehandleren også for dette. Det kan fx være aktier, et hus, bil eller lignende.

Informere kreditorer

Der skal indrykkes proklama i Statstidende, så det sikres, at alle krav mod boet er kendt. Krav mod boet er typisk gæld til kreditorer eller til det offentlige. Bobehandleren skal også løbende meddele eventuelle kreditorer om centrale beslutninger i forbindelse med boets opgørelse.

Afslutning

Slutteligt er et også bobestyrers opgave at betale evt. kreditorer samt arvinger, inden boet bliver sluttet.

Kontakt os

Har du brug for en kvalificeret bobestyrer, så tøv ikke med at kontakte os. Advokat (H) og bobestyrer Jens Bertel Rasmussen har flere års erfaring og er samtidig autoriseret hos Skifteretten i Svendborg.

Så kontakt os på tlf. 70 25 21 15 eller mail@bertelrasmussen.dk for at høre mere.

Du kan også læse mere her.

Trygt Boskifte – Vi er med hele vejen

Kan du sælge din udlejede bolig?

Der er som udgangspunkt ikke noget i vejen for at sælge din bolig, mens der bor en lejer i den. Der er dog nogle udfordringer du som udlejer skal være opmærksom på.

Vil du sælge din udlejet bolig overtager køberen samtlige af de pligter du har haft som udlejer overfor dine lejere. Du kan altså ikke smide dine lejere ud i forbindelse med salget.

Køber kan dog med udgangspunkt i lejeloven opsige lejer med et års varsel, såfremt begrundelsen er at køberen selv vil bo i boligen.

Det er vigtigt at du som sælger eller køber ikke tilbyder lejer penge eller anden ydelse for at flytte, for det er nemlig ikke lovligt. Faktisk må lejer både beholde de penge du har tilbudt samt kræve at flytte tilbage i boligen på samme vilkår som før. Desuden kan du blive straffet med bøde eller fængsel.

 

Måske tidsbegrænset lejeaftale

Står du i den situation at et salg af din bolig kan medføre et økonomisk tab for dig, kan du overveje at lave en tidsbegrænset lejeaftale. Her fastsætter du et uopsigeligt tidsrum, hvor en lejer kan leje din bolig. Så er det også muligt for dig, at vise potentielle købere en konkret dato for, hvornår lejeren igen skal være ude af boligen.

Du skal dog være opmærksom på, at det kræver en saglig grund for at fastsætte en tidsbegrænset lejeaftale. Er der ikke det, så vil lejeaftalen overgå til at være en ubegrænset lejeaftale med de gældende regler i lejeloven. Som oftest er begrundelsen om at undgå et økonomisk tab ved salg af bolig et sagligt grundlag for en tidsbegrænset lejeaftale.

Vil du forlænge den tidsbegrænset lejeaftale skal årsagen herfor være aktuel hver gang. Det betyder at det igen skal være aktuelt at du vil lide et økonomisk tab, hvis du sælger din bolig i den nye tidsbegrænsede periode.

Mange faldgruber ved udlejning

Det er vigtigt at du har rådført dig med en advokat, der er ekspert i lejeret før du påtænker at udleje din bolig. Der er nemlig mange faldgruber, man som ny udlejer skal være opmærksom på. Med professionel hjælp vil du få et godt og sikkert overblik over, hvad du skal være opmærksom på samt hvilke rettigheder du har som udlejer.

Hos Bertel Rasmussen Advokater er vi eksperter i lejeret. Vi har mange års erfaring med at rådgive udlejere både jer med 1-4 boliger samt jer med store udlejningsejendomme.

Så er du første-gangs-udlejer eller gammel i gårde så tøv ikke med at kontakte os. God rådgivning betaler sig altid.

Se her hvad vi kan gøre får dig!

 Tlf.: 70 25 21 15

mail@bertelrasmussen.dk

Trygt Boskifte – Vi er med hele vejen

Danske advokater lancerer Trygt Boskifte for at styrke gennemsigtigheden og trygheden ved et boskifte.

Bertel Rasmussen Advokater er blevet medlem af Trygt Boskifte. En frivillig mærkningsordning, som sikrer et gennemsigtigt og trygt boskifte, hvor du kan være sikker på en god og behagelig oplevelse i en svær tid.

Meningen med Trygt Boskifte er at give de efterladte en følelse af tryghed og ordentlighed i bobestyrerbehandlingen, som ofte kan virke uoverskuelig for den almindelige dansker, fortæller bobestyrer advokat Bertel Rasmussen.

Formålet med ordningen er derfor i sin grundvold at sikre en god forventningsafstemning med de efterladte, når bobehandlingen går i gang og det er noget som Bertel Rasmussen Advokater gerne bakker op om.

Derfor er det vigtigt

Selve ordningen finansieres og administreres af Danske Advokater. Alle medlemmer af ordningen er derfor også medlemmer af Danske Advokater. Det er en frivillig ordning, som bobestyrer kan tilmelde. Ordningen skal være med til at kvalitetssikre advokatydelsen ifm. bobehandling.

Med Bo Trygt bliver et boskifte gjort mere overskueligt. Ordningen sikrer, at bobestyrer advokaten kan og vil tydeliggøre forløbet i en bobehandling, som mange gange er en svær størrelse, der kan tage lang tid.

Den frivillige ordning giver både advokaterne samt de pårørende værktøjer til at skabe overblik over de vigtigste aktiviteter i et boskifte for derved at give arvingerne et solidt indblik i boskifte, der kan risikere at være en lang og kompleks proces.

Vi er glade for den nye frivillige ordning. Det er vigtigt at møde arvingerne i øjenhøjde, så også de kan forstå hvad det egentlig er der sker, når et boskifte finder sted. Det kan jo ikke nytte noget, at det kun er advokaten, der ved, hvad der sker, siger bobestyrer advokat Bertel Rasmussen.

Læs mere om Bertel Rasmussen advokaters bobehandling her.

Trygt Boskifte – Vi er med hele vejen

Nye boligejere skal skifte eller skrotte gamle brændeovne

Køber du fra april 2021 bolig med en brændeovn fra før 2003, skal den skiftes eller nedlægges.

En ny lov betyder, at det bliver obligatorisk at skifte eller nedlægge en gammel brændeovn fra før 2003, når man køber bolig. Det skal ske inden for 12 måneder. Baggrunden for loven er, at brændeovne er en af de største syndere, når det kommer til luftforurening.

De nye regler gælder fra april 2021. Boligkøbere bliver forpligtet til at oplyse, om der står en gammel brændeovn fra før 2003 i den bolig, de har købt, når skødet bliver tinglyst.

Den nye lov bliver dermed endnu en tilføjelse til den lange liste, som købere skal være særligt opmærksomme på, når der skal handles bolig. Loven understreger derfor vigtigheden af at have den rette rådgivning med, når en bolighandel skal underskrives.

Husk advokaten

Både når du skal købe eller sælge din bolig er det en god ide at have den rette juridiske rådgivning. En advokat vil således udover den generelle rådgivning, gennemgå alle relevante dokumenter og servitutter, så du er sikker på ikke at overse noget.

Det er altid vigtigt at få et advokatforbehold med i din bolighandel. På den måde sikrer du dig bedst muligt som køber. Og med den nye lov er det ekstra vigtigt at få hjælp fra en advokat til sin bolighandel, udtaler advokatfuldmægtig Anders Lylover Jensen fra Bertel Rasmussen Advokater.

Konsekvensen for ikke rettidigt at skifte eller nedlægge en brændeovn fra før 2003 kan nemlig være en dyr omgang i form af bøder.

Hvis køber ikke inden 12 måneder efter ejerskiftet skifter brændeovnen, kan køber blive pålagt en bøde. Det er derfor vigtigt, at køber er opmærksom på loven ved en bolighandel, fortæller Anders Lylover Jensen.

Kontakt os

Har du brug for advokathjælp i forbindelse med din bolighandel så kontakt os gerne på tlf.: 70 25 21 15 eller mail@bertelrasmussen.dk

Du kan læse mere om, hvad vi kan hjælpe dig med her.

Du kan læse mere om den nye brændeovnslov her.

 

Nye regler om lagerbeskatning er på plads.

Fra 2023 kommer der lagerbeskatning på visse ejendomme. Personligt ejede selskaber bliver undtaget samt ejendomsselskaber med en portefølje på under 100 millioner kr.

Hvad er lagerbeskatning:

Ved lagerbeskatning bliver man, afhængig af om man har en gevinst eller et tab på sine investeringsbeviser, hvert år enten beskattet eller får et skattefradrag. Det sker uanset, om man har solgt ud af sin beholdning i løbet af året eller ej.

Med andre ord opgøres årets realiserede og ikke realiserede kursgevinster samt kurstab ved årets afslutning, samt at beskatningen eller fradraget beregnes ud fra den værdiændring, der har været i løbet af året.

Eksempel:

Værdistigning:

Hvis et ejendomsselskab har købt en ejendom til kr. 20 mio., som i slutningen af året er steget til kr. 20,5 mio., skal selskabet betale skat af værdistigningen på kr. 500,000. Dette selvom der er en ikke realiseret gevinst.

Værdifald:

Modsat vil ejendomsselskabet modtage et fradrag, hvis værdien af ejendommen falder det følgende år. Er prisen eksempelvis faldet til kr. 19 mio., vil ejendomsselskabet få fradrag på kr. 1,5 mio., som kan modregnes i andre positive afkast og anden indkomst.

Fordele og ulemper:

Den største ulempe ved lagerbeskatning er, at man er skattepligtig, uanset om man har realiseret en gevinst eller ej, og som investor er man derfor oftest nødsaget til at finde pengene til skattebetalingen et andet sted, f.eks. gennem salg af andre værdipapirer.

Denne ulempe kan dog også være en indirekte fordel, da løbende beskatning gør, at man efter for eksempel 5-10 år med gode afkast i en investeringsforening ikke skal finde pengene til skattebetalingen efter et salg. Den skattebetaling har man nemlig løbende klaret undervejs.

En fordel er, at man som investor kan få fradrag for et eventuelt tab, uanset om man har valgt at realisere tabet eller ej. Man behøver derfor ikke sælge sine investeringsbeviser for at få fradrag for et evt. tab til modregning i andre værdipapirer med gevinst eller i anden indkomst

Undtaget af lagerbeskatning er:

  1. Ejendomme, der ikke er købt i investeringsøjemed.
  2. Ejendomsselskaber med ejendomsporteføljer under kr. 100 millioner., så koncerner med mindre ejendomsporteføljer undtages. Det vurderes umiddelbart, at op imod 75 procent af ejendomsselskaberne vil blive undtaget med en sådan beløbsgrænse

 

Indholdet af de nye regler:

  • Reglerne kommer kun til at gælde for udlejningsejendomme ejet af selskaber, fonde og foreninger, og de rammer kun de større ejendomsbesiddere. Ifølge den politiske aftaler bliver der nemlig en beløbsgrænse på 100 mio. kr. Vi antager, at dette kommer til at betyde, at kun selskaber mv., der på koncernniveau ejer udlejningsejendomme med en samlet værdi over beløbsgrænsen, bliver omfattet af de nye regler.
  • Det forhold, at reglerne kun skal gælde for udlejningsejendomme, betyder, at domicilejendomme bliver undtaget. Se i denne forbindelse dette ministersvar af 22. september 2020. Ejendomme, der ejes af ét selskab, men som udlejes til et koncernforbundet selskab og anvendt som domicil for dette, vil blive sidestillet med domicilejendomme, jf. dette ministersvar. Også ejendomme ejet af fysiske personer bliver undtaget.
  • Beskatningen vil blive indført med virkning fra indkomståret 2023 og vil kun omfatte værdistigninger fra og med dette tidspunkt, jf. et ministersvar af 28. september 2020. For ejendomme, der er købt forinden, vil værdistigningen frem til udgangen af indkomståret 2022 dermed først skulle beskattes i det år, hvori ejendommen sælges.
  • Det vil angiveligt være den regnskabsmæssige værdiansættelse, som vil skulle danne grundlag for beskatningen, jf. et ministersvar af 14. september 2020. Dette vil i givet fald gøre indkomstopgørelsen ukompliceret for selskaber, der værdiansætter deres udlejningsejendomme til dagsværdi. Til gengæld er det uvist, hvorledes selskaber der regnskabsmæssigt værdiansætter deres udlejningsejendomme til kostpris med fradrag af af- og nedskrivninger vil skulle forholde sig.
  • Hvis en selskabsejet udlejningsejendom falder i værdi fra et år til et andet, vil tabet (værdinedgangen) kunne modregnes i anden indkomst, jf. dette svar. Der bliver således ikke tale om et såkaldt kildeartsbegrænset tab.
  • Det er uvist, hvor mange ejendomme der bliver omfattet af lagerbeskatningen. Rent beregningsteknisk skønner regeringen, jf. ministersvaret af 22. september 2020, at reglerne kommer til at gælde for ejendomme til en samlet værdi på ca. 350 mia. kr. Regeringen forudsætter, at disse ejendomme årligt stiger i værdi med 2,2 % svarende til en årlig skattepligtig værdistigning på 7,7 mia. kr. På grund af adgangen til at modregne driftsunderskud mv. i værdistigningen forventes der dog kun et årligt provenu på ca. 1,15 mia. kr. svarende til en effektiv skat på ca. 14,7 %.

 

Mindre ejendomsselskaber og personligt ejede ejendomme undtages:

Personligt ejede ejendomme går ligeledes fri, og lagerbeskatningen skal således ikke gælde for personligt drevne virksomheder. Personligt ejet betyder skattemæssigt, dels direkte personligt ejerskab, men omfatter også skattemæssige transparente enheder, som dækker f. eks P/S, K/S eller I/S. Det betyder, at privat ejerskab eventuelt i virksomhedsskatteordningen eller gennem partnerselskaber (P/S) eller andre skattemæssige transparente enheder (K/S eller I/S) bliver mere skattemæssigt favorable.

For at mindske de administrative byrder forbundet med forslaget for både selskaberne og skatteforvaltningen indføres desuden en beløbsgrænse på DKK 100 mio. Derved undtages ejendomsselskaber med mindre ejendomsporteføljer. Det forventes, at denne grænse skal vurderes på koncernplan.

Betydning for ejendomsinvestorer:

I forbindelse med køb og salg af ejendomsselskaber vil de skattemæssige avancer, i det omfang der kommer til at følge af de nye regler, som vi ikke kender endnu, være beskattet løbende. Diskussionen om værdiansættelse af udskudt skat og kursen herfor vil blive begrænset til eventuel forskelsværdi mellem de løbende opvurderede skattemæssige værdier og den handelsværdi, som kommer frem ved parternes aftale.

Det vil løbende betyde, at der skal foretages en værdifastsættelse af ejendommene årligt, hvilket vurderes at blive yderst kompliceret, og det kan samtidig føre til konflikter om, hvorvidt vurderingerne er korrekte eller ej. Dette vil også udløse omkostninger.

Kilder: BDO, forligsaftalen og Estate Media
bilag: ”Løbende beskatning af selskabers ejendomsavance”, ”Lagerbeskatning på plads: Her er aftalen.”

Erhvervsrådgivning – Derfor skal du bruge det!

Det er altid en god ide at søge erhvervsrådgivning, når din virksomhed står over for nogle store beslutninger, som har afgørende betydning for fremtiden.

Som virksomhedsejer er der mange ting at holde styr på. Der skal laves aftaler med kunderne, leverandørerne, ansættelsesaftaler samt overholdes juridiske krav. Måske skal der købes ny ejendom, eller man vil leje sin eksisterende ejendom ud. Der kan derfor være mange forskellige udfordringerne ved ikke at få ordentlig erhvervsrådgivning fra start.

”Typisk er det billigere og mere trygt for en virksomhed at have nogenlunde styr på de ting, man gerne vil gøre. Med erhvervsrådgivning kommer man på forkant med eventuelle problemer, og kan tage dem før de egentlig opstår, eller i hvert fald få afdækket hvilken risiko man går ind til i de forskellige typer af sager,” fortæller advokat (L) Adam Ringsby-Brandt partner hos Bertel Rasmussen Advokater.

Det er nemlig oftest nemmere at få forhandlet nogle gode kontrakter med kunder og leverandører, om hvad man skal levere og hvad betingelserne er, hvis der ikke opstår tvivlstilfælde eller aftalerne ikke bliver overholdt, mens man stadig er gode venner.

Erhvervsrådgivning – Hvornår?

Der kan være mange forskellige udfordringer ved ikke at få erhvervsrådgivning fra start. Skal din virksomhed derfor gennemgå nogle store ændringer, eller overvejer I store ændringer i jeres opsætning, så er det altid en god ide at sørge for, at have den korrekte juridiske rådgivning med fra start.

”Vi oplever desværre ofte at blive kontaktet af virksomheder, som ikke har søgt rådgivning i tide og er kommet ud, hvor de måske ikke har helt styr på situationen. Når de så kommer til os, så ligger deres situation et sted mellem rådgivning og konflikthåndtering,” forklarer Adam Ringsby-Brandt.

Er man først begyndt selv at håndtere en konflikt og det er gået helt skævt, så kan det være vanskeligt at komme ud af den igen på egen hånd. Så skal man nemlig først til at finde ud af, hvordan konflikten skal gribes an. Både i forhold til om man skal i retten eller voldgiftsretten, eller om der skal noget forhandling på bordet.

”Opstår der en situation hvor noget går galt fx i samarbejdet med en leverandør, en kunde eller en ansat, så er det vigtigt hurtigt at søge rådgivning. Specielt inden man får rodet sig får dybt ind i konflikten. En advokat kan altid hjælpe med at finde den bedste løsning på en konflikt,” udtaler Adam Ringsby-Brandt.

Erhvervsrådgivning hos Bertel Rasmussen Advokater

Hos Bertel Rasmussen Advokater er de eksperter i rådgivning af erhvervsvirksomheder. De ved derfor ofte, hvad man som virksomhed skal være specielt opmærksom på.

Bertel Rasmussen Advokater yder mange former for rådgivning af erhvervsvirksomheder. Specielt inden for selskabsretlige problemstillinger, kontrakter og aftaler mellem leverandører og kunder, ansættelsesforhold, inkassovirksomhed samt de retssager der opstår som følge deraf.Rådgivning af erhvervsvirksomheder

”Vores bedste råd er altid at komme til os så tidligt som muligt i processen. Vi rådgiver bredt og kan også hjælpe din virksomhed med rådgivning, som kan sparer dig for mange uforudsete udfordringer,” siger Adam Ringsby-Brandt.

Kontakt os 

Vil du gerne vide mere om, hvilken form for rådgivning vi kan tilbyde din virksomhed, så kontakt advokat (L) Adam Ringsby-Brandt på telefon: 26 70 74 15 eller arb@bertelrasmussen.dk

Du kan også ringe direkte til vores kontor på tlf.: 70 25 21 15 eller mail@bertelrasmussen.dk Vi har kontor både i Svendborg og i København.

Du kan læse mere om vores erhvervsrådgivning her!

Sammen skal vi nok finde de helt rigtige løsninger for din virksomhed.

Særejens muligheder

Særeje! Ordet er for mange ubehageligt, men særejeægtepagt handler ikke om at snyde hinanden. Det handler om at tage en åben og ærlig snak om de økonomiske forhold i ægteskabet. I en tid, hvor skilsmisseraten er høj, og flere par bliver gift efter, at en af ægtefællerne fx har investeret i ejendom eller etableret virksomhed, kan særeje være en fornuftig løsning.

 

Sådan påvirker særeje ægtefællernes økonomiske forhold?

Der vil for ægtefællerne ikke være den store forskel mellem delingsformue og særeje under ægteskabet, da grundtanken i ægteskabslovgivningen er ægtefællernes økonomiske selvstændighed. Ægtefællerne hæfter således – uanset særeje eller ej – ikke for hinandens gæld.

Der hvor særejeægtepagten får sin effekt er ved ægteskabets ophør enten ved skilsmisse eller død, hvor der skal ske en deling af fællesboet.

Er der ikke oprettet særejeægtepagt, så deles parrets positive bodele.

Kort fortalt betyder det, at hver ægtefælles ejendele – fraregnet deres gæld – skal deles med den anden, såfremt beløbet går i plus. Hvis der er særeje i ægteskabet, vil de ejendele og tilknyttede gæld, som er særeje ikke skulle deles med den anden.

Særejens muligheder

Der findes to former for særeje: skilsmissesæreje og fuldstændigt særeje.

Skilsmissesæreje er kun gældende i forbindelse med en skilsmisse. I tilfælde af den ene ægtefælles død bliver skilsmissesærejet automatisk tildelingsformue, og indgår således i delingen af fællesboet.

Fuldstændigt særeje er gældende både i tilfælde af skilsmisse og død, og indgår dermed aldrig i deling af fællesboet.

De 2 typer af særeje kan ligeledes kombineres sådan, at ægtefællerne har bestemt, at førstafdødes ejendele skal være formuedeling og længstlevendes ejendele særeje. Dette giver mulighed for at begunstige længstlevende.

Særejens muligheder

Det er mange muligheder for at tilrettelægge særeje. Dette kan bl.a. ske i form af brøkdelssæreje, hvor kun en brøkdel gøres til særeje, mens resten er fælleseje. Eller ægtefællerne kan vælge at gøre en bestem sum af et aktiv, gæld eller den samlede formue til særeje.

Særejereglerne giver også mulighed for at aftale en aftrapning af særejet og at særeje ikke behøver at omfatte alle ejendele. Der er dermed rig mulighed for at indrette de økonomiske forhold i ægteskabet med særeje, så det passer til ens ønsker.

Nye regler siden 1. januar 2018

Siden d. 1 januar 2018 er der kommet nye muligheder for udformning af særeje. Hvis du har en ægtepagt fra før denne dato kan det være en god idé at gennemgå den. Måske de nye regler kan optimere dit særeje i forhold til dine ønsker.

Sådan laver du særeje

Særeje skal mellem ægtefællerne aftales i ægtepagt, som skal tinglyses. Særeje kan også bestemmes i testamente. Derved kan det bestemmes, at de ejendele som tilfalder ens arvinger skal være deres særeje.

Særejeægtepagt giver mulighed for, at ægtepar kan indrette deres økonomiske forhold i en fair løsning, som tager højde for begge parters hensyn.

Bertel Rasmussen Advokater opfordrer alle til at tage en åben og ærlig snak omkring særeje, da det giver mulighed for at indrette ens økonomiske forhold efter eget ønske.

Kontakt os for at høre mere om særejens muligheder

Vi hjælper også gerne med oprettelse af både ægtepagter og testamenter. Ring på 70 25 21 15 eller skriv til os på mail@bertelrasmussen.dk for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig.

Klik her for at kontakte os!

Firmajulefrokost – Hvem har ansvaret?

Tiden for firmajulefrokoster er over os, men hvordan er det lige sådan en firmajulefrokost fungerer? Hvem har erstatningsansvaret hvis der sker skader, og hvordan skal man opføre sig?

Året firmajulefrokost nærmer sig i en blæsende fart, i den forbindelse er der nogle ting som både arbejdsgiver og arbejdstager skal være særligt opmærksom på.

Det er nemlig vigtigt at være opmærksom på, at julefrokosten er en del af ansættelsesforholdet, hvis den er arrangeret af og afholdt på arbejdsgiverens vegne.

Det betyder, at handlingerne til firmajulefrokosten kan få ansættelsesretlige konsekvenser for dig som arbejdstager. Omvendt vil det dog også ofte blive betragtet som en arbejdsskade, hvis du kommer til skade under selve firmajulefrokosten.

Vælger nogen at forsætte efter firmajulefrokosten officielt er slut, er handlingerne dog ikke underlagt de arbejdsretlige regler.

Ansættelsesretlige konsekvenser under firmajulefrokost – Hvem har ansvaret?

Dagene efter firmajulefrokosten er ofte fyldt med historier fra festen, men som beskrevet ovenfor kan det i værste tilfælde få ansættelsesretlige konsekvenser, hvis du ikke udviser god opførsel under firmajulefrokosten.  Til julefrokosten gælder nemlig stort set de samme regler, som når du er på arbejde i dagligdagen.

Vælger man at udvise dårlig opførsel har arbejdsgiveren flere reaktionsmidler, som kan bruges overfor den ansatte. Det kan fx være at give en advarsel, at opsige, eller i grove tilfælde helt at bortvise den ansatte.

Så galt kan det gå

Et eksempel på at handlinger ved julefrokosten kan få konsekvenser, kan ses ved afgørelsen, hvor en mandlig mellemleder, med en anciennitet på over 25 år uden andre advarsler, blev bortvist efter at have udvist seksuel krænkende adfærd overfor en kvindelig ansat.  Kvinden sad ved et bord, hvor mellemlederen umotiveret havde taget på kvindens bryst og mave. Kvinden der ikke ville finde sig i mellemlederens tilnærmelser, sagde derfor tydeligt fra, hvorefter hun rykkede plads. Dette afholdt dog ikke mellemlederen i at komme med flere tilnærmelser, idet mellemlederen gentog sin adfærd efter kvinden havde flytte sig. 

Kvinden valgte at orientere såvel sin faglige organisation som den øverste ledelse om hændelsen.

Arbejdsgiveren valgte at bortvise mellemlederen efter at have undersøgt sagen ved at holde samtaler med de involverede parter, og ansatte som var til stede ved mellemlederens adfærd.

Sagen endte ved opmanden, som ligesom mellemlederens arbejdsgiver fandt det bevist, at mellemlederen havde udvist seksuelt krænkende adfærd overfor den kvindelige ansatte. Opmanden vurderede derfor, at det var en grov misligholdelse af ansættelsesforholdet, hvorfor arbejdsgiveren havde været berettiget til at bortvise mellemlederen.  

Arbejdsskader under firmajulefrokost

En arbejdsskade er efter arbejdsskadesikringsloven en ulykke der sker som følge af arbejdet, eller arbejdets forhold. Det betyder, at skader der sker til firmajulefrokosten ofte også er omfattet af arbejdsskadebegrebet.

For at en skade bliver anerkendt som en arbejdsskade, er det af afgørende betydning, at skaden sker som følge af en naturlig del af festen. Det kan fx være ved selskabslege eller dans.

Det er dog vigtigt at bemærke, at selvom en skade anerkendes som arbejdsskade er det ikke ensbetydende med, at arbejdsgiveren er erstatningsansvarlig for skaden.

Firmajulefrokost – Hvem har ansvaret?

Dette kommer blandt andet til udtryk ved dommen, hvor en servicemedarbejder der var ansat i en butik, faldt på dansegulvet til firmajulefrokosten, og kom til skade med sin albue. Skaden blev anerkendt som arbejdsskade, og medarbejderen blev tilkendt en godtgørelse for varigt mén på 5 %. 

Medarbejderen valgte dog at anlægge sag an mod arbejdsgiveren også, da hun mente, at arbejdsgiveren ikke havde indrettet arbejdsstedet sikkerhedsmæssigt forsvarligt, hvilket er en forpligtigelse efter arbejdsmiljø-lovgivningen.

Hun begrundende sin påstand med, at det ikke havde været forsvarligt af arbejdsgiveren, at dansegulvet var på et område med klinkegulv. Hun mente derudover ikke, at arbejdsgiveren i løbet af julefrokosten havde sørget for, at dansegulvet blev tørret for spildte drikkevarer, og at dette var medvirkende til hendes fald. 

I byretten blev arbejdsgiveren frifundet for erstatningsansvar, idet byretten fandt, at der var tale om en hændelig ulykke. Byretten begrundede sin afgørelse med, at arbejdsgiveren ikke havde handlet ansvarspådragende ved at holde firmajulefrokosten i de pågældende lokaler, samtidig med at byretten fandt det bevist, at arbejdsgiveren i løbet af firmajulefrokosten havde tørret gulvet af et par gange.

Landsretten var enig med byrettens begrundelse, og bemærkede at det forhold, at nogle af festens deltagere spilder drikkevarer på gulvet, ikke alene kan danne grundlag for, at arbejdsgiveren har handlet uforsvarligt. 

Brug for hjælp kontakt os

Er du i tvivl om dine forpligtigelser i forbindelse med firmajulefrokosten, så kontakt vores advokat Christina Nimand Hansen på tlf.: 40 98 52 92 eller på mail ch@bertelrasmussen.dk.

Har du som arbejdsgiver eller arbejdstager brug for anden rådgivning i forbindelse med ansættelsesret kan Christina Nimand Hansen også være behjælpelig med det.

Kontakt os derfor og hør, hvordan vi kan hjælpe dig!

Sådan administrerer du 120-dages reglen

120-dages reglen giver arbejdsgiver muligheden for, at opsige en medarbejder med en måneds varsel, hvis denne har været syg mere end 120 dage de seneste 12 måneder.

I henhold til funktionærloven kan der ved ansættelseskontrakten eller skriftligt tillæg aftales, at der for arbejdstageren gælder en 120-dages regel.

Reglen går ud på, at hvis arbejdstageren er syg i en periode på over 120 dage inden for 12 måneder, kan arbejdsgiveren afskedige den ansatte med et varsel på 1 måned, til udgangen af en måned.

Perioden på 12 måneder skal ikke følge kalenderåret, ligesom perioden ikke skal regnes i hele måneder. Perioden kan derfor starte på en vilkårlig dato, og strække sig 12 måneder frem.

Sådan beregner du de 120 sygedage

Ved beregningen af de 120 dage skelnes der imellem om man er fuldtidssygemeldt eller deltidssygemeldt.

Fuldtidssygemelding:

Ved en fuldtidssygemelding tæller man antallet af faktiske sygedage, det vil sige, at weekender medregnes ved optællingen af de 120-dage, hvis funktionæren er syg om fredagen samt om mandagen.

Deltidssygemelding:

I 2018 blev der afsagt en højesteretsdom, som fastslog, at opgørelsen af de 120 dage ved en deltidssygemelding alene kan medregne det faktiske fravær, uanset om sygefraværet er placeret som hele fraværsdage eller som fravær på en del af en eller flere ugentlige arbejdsdage. Det vil på baggrund heraf ikke være korrekt at opgøre de 120 dage på baggrund af en ”gennemsnitsmetode”.

Arbejdsfri perioder der er omkranset af fravær med sygemelding, kan dermed heller ikke medregnes, når arbejdstageren er deltidssygemeldt.

Faktaboks
Højeste afsagde endnu en dom i 2018, som klargjorde forholdene hvis en arbejdstager efter en fuldtidssygemelding anmodede arbejdsgiveren om at vende tilbage på arbejdet på nedsat tid, og dermed være deltidssygemeldt.

Arbejdsgiveren valgte at afvise arbejdstagerens ønske af driftsmæssige årsager. Arbejdstageren blev efterfølgende opsagt efter 120-dages-reglen.

Højesteret kom her frem til, at opgørelsen af de 120-dage i sådanne tilfælde følger metoden for fuldtidssygemelding. Dette begrundende Højesteret med, at en arbejdsgiver ikke har pligt til at acceptere, at en medarbejder, som er delvis uarbejdsdygtig grundet sygdom, arbejder på nedsat tid.

Hvornår må opsigelsen ske?Sådan administrerer du 120-dages reglen

Det er et krav for at opsige arbejdstageren i henhold til 120-dages-reglen, at opsigelsen sker i tilknytning til udløbet af de 120-dage og mens arbejdstageren stadig er syg. Retspraksis har fastlagt hvilket tidsrum der her kan være tale om.

Opsigelsen må tidligst ske på den 121. dag, det vil sige er den 120. sygedag den 15. oktober, vil arbejdstageren kunne opsiges den 16. oktober i henhold til 120-dages-reglen.

For at arbejdsgiver ikke mister muligheden for at opsige arbejdstageren, skal arbejdsgiveren senest ved den 129½ sygedag have opsagt arbejdstageren i henhold til reglen.

Godt råd om 120-dages reglen

Uanset om du er arbejdstager eller arbejdsgiver er det vigtigt at holde et regnskab for sygedage.

Hvis du som arbejdstager bliver opsagt i henhold til 120-dages reglen, og ønsker at bestride dette med henvisning til opgørelsen af de 120 dage, er det vigtigt at man har en korrekt opgørelse og henvise til.

Som arbejdsgiver er det også vigtigt at holde et præcist regnskab over sygedage, så man opfylder betingelsen om, at opsigelse først sker efter udløbet af de 120 dage og senest ved den 129½ sygedag.

Kontakt os for rådgivning

Skulle du have brug for sparring eller rådgivning om ansættelsesret, skal du endelig kontakte vores advokat Christina Nimand Hansen på tlf. 40 98 52 92 eller ch@bertelrasmussen.dk eller vores advokatfuldmægtig Louise Vedel på tlf. 40 98 52 75 eller lv@bertelrasmussen.dk