Hvad betyder Brexit for international fodbold?

Storbritanniens udtræden af EU giver anledning til en hel del spørgsmål for mange mennesker. EU og briterne har nemlig endnu ikke landet en aftale om de vilkår, som briterne skal forlade EU med. Senest har EU stillet et krav om, at England forlader EU uden en aftale, hvis ikke man bliver enige senest den 30. oktober 2019.

Men hvorfor er Brexit interessant i en sportsretlig sammenhæng? Det vil vi forsøge at gøre jer klogere på med udgangspunkt i verdens største fodboldliga, Premier League.

Arbejdskraftens (og fodboldspillerens) frie bevægelighed

Et af de grundlæggende principper for EU er princippet om arbejdskraftens frie bevægelighed. Helt konkret betyder dette princip, at du som EU-borger har ret til at blive behandlet på samme måde som borgerne i det land, hvor du ønsker at arbejde.

Kommer man fra et ikke EU-land og ønsker at arbejde i Danmark, vil man modsat blive mødt med en række restriktioner, medmindre Danmark har indgået en særaftale med det pågældende land.

En af de sportsgrene, der har nydt godt af EU-reglerne, er fodbold.

I 1995 fandt EU-Domstolen, at fodboldspilleren Jean-Marc Bosman fra Belgien var berettiget til at skrive kontrakt med en ny klub uden, at hans tidligere klub blev kompenseret efter de dagældende transferregler. Dommen var væsentlig, fordi EU-Domstolen slog fast, at princippet om arbejdskraftens frie bevægelighed stod hævet over sportens særregler.

Princippet om arbejdskraftens frie bevægelighed betyder altså, at fodboldspillere fra EU-lande frit kan prøve talentet af i andre EU-lande, uden at skulle søge om arbejdstilladelse. Dertil kan klubber i EU-lande heller ikke bestemme, at der max må være X antal spillere i truppen fra andre EU-lande, da sådanne restriktioner er i strid med EU-traktaten.

Brexit – deal or no deal

Men hvad sker der, når Brexit bliver en realitet? Vi nok forvente, at der er to mulige scenarier:

  1. Hvis EU og England kommer til enighed om en aftale er forventningen for de fleste nok, at parterne også når til enighed om de regler, der angår udvekslingen af arbejdskraft. En fodboldspillers mulighed for at skifte til en klub i Premier League, vil derfor (måske) ikke være dårligere, end de har været hidtil.

 

  1. Hvis der ikke bliver landet en aftale, så bliver det hele noget mere komplicerede, fordi EU-borgere vil blive behandlet på lige fod med borgere fra Sydamerika, Asien eller Afrika (såkaldte 3. lands borgere).

Som reglerne er nu, skal personer uden for EU søge om arbejdstilladelse i England. Hvis en fodboldspiller f.eks. er ved at skifte til en Premier League klub skal han kunne dokumentere, at han opfylder en række betingelser, og de er ikke så simple endda.

Premier League (FA) opstiller nemlig en række objektive kriterier for, hvornår en fodboldspiller kan få arbejdstilladelse. Betingelserne er lavet som et pointsystem, hvor spilleren tildeles et pointtal mellem 1-3 for hver betingelse, som spilleren opfylder. Som det kan ses på eksemplerne nedenfor, er betingelserne ikke ligefrem nemme at leve op til:

 

  • Hvis spillerens transfersum i forbindelse med skiftet til en Premier League klub ligger blandt de højeste 25% set i forhold til de transfere, der er gennemført i den forhenværende Premier League – sæson, får spilleren tildelt 3 point.
  • Hvis spilleren er blandt de 25% bedst lønnede spillere i klubben, tildeles han 3 point.
  • Hvis spilleren er fra en topliga i enten Europa eller Central- og Sydamerika, og spilleren har fået spilletid i minimum 30% af den mulige spilletid, tildeles han 1 point.
  • Hvis spilleren har deltaget i gruppe- eller slutspillet for et landshold inden for de sidste 12 måneder og spillet i minimum 30% af den mulige spilletid, tildeles han 1 point.

 

Det er værd at bemærke, at der er tale om forskellige krav alt efter, hvor i verden spilleren kommer fra, og hvilke klubber han har repræsenteret. Ligeledes bør det nævnes, at ovennævnte blot er et udpluk.

Hvis spilleren opnår 4 point ifølge oversigten vil han normalt få tildelt en arbejdstilladelse.

Modtager FA ikke ansøgningen før transfervinduet lukker, kan klubben risikere at skulle vente længere på at få en arbejdstilladelse ad anden vej.

Premier League efter Brexit

Med tanke på, hvor svært det er at få arbejdstilladelse for spillere uden for EU kan man forestille sig, at oplandet af spillere ændrer sig væsentligt i årene efter Brexit – hvis der ikke opnås en aftale med EU.

Det skyldes som bekendt, at det vil være lige nemt (eller svært) for en engelsk klub at skrive kontrakt med en dansk spiller, som det vil være at skrive kontrakt med en sydamerikansk, da begge vil skulle opfylde betingelserne som beskrevet ovenfor.

Kun et fåtal af danske spillere vil altså være i stand til at komme igennem ”nåleøjet” i forhold til de betingelser som FA stiller. Særligt spillere, der ikke har landsholdskampe på CV’et og i øvrigt ikke er repræsenteret i de bedste europæiske ligaer, vil ligeledes få sværere vilkår.

Selvom det er ret usandsynligt, at der ikke nås en aftale med EU, kan man derfor ikke afvise, at Premier League i fremtiden vil bære præg af flere spillere med nationaliteter uden for EU.