Konflikten: DBU, Spillerne og Spillerforeningen skal tage ansvar

DBU, spillerne og Spillerforeningen skal være sig sit ansvar bevidst af hensyn til fremtidens landsholdsfodbold. Det er sportsretsadvokaterne Jens Bertel Rasmussen, Adam Ringsby-Brandt og advokatfuldmægtig Christian Gjørtsvang helt enige om er meget vigtigt at have for øje.

DBU

DBU er ansvarlige for eliten, både på herre og kvinde-siden, og ikke mindst ungdoms- og breddefodbolden. Det være sig på det økonomiske plan, ledelsesmæssige plan og uddannelsesmæssige plan.

Spillerne

Spillerne får tilbud om at optræde på landsholdet på DBU’s betingelser. Sådan er og bør det være. Spilleren udtages til en kamp og tilbydes en plads i truppen fra kamp til kamp, hvis spilleren sportsligt gør sig fortjent til det.

For spillerne er det en stor sportslig udfordring at blive udtaget til landsholdet og en blåstempling af spillerens kvaliteter. Det er evident, at spillerens værdi stiger voldsomt efter udtagelsen til landsholdet. Arbejdsgiver/ansættelsesforhold hører overhovedet ikke hjemme her. Det må stå meget klart og det bør alle, også ikke- jurister, kunne se og forstå.

Rettighederne

DBU må ifølge sagens natur have forbeholdt sig rettighederne omkring kampene, herunder til at tegne sponsorater omkring kampene samt til stadion, spilletrøjer, støvler, tøj m.v. Forhold vedrørende bonusser, sundhedssektoren m.v. kan repræsentanter fra landsholdet forhandle med DBU enten fra år til år eller fra kvalifikationsrunde til kvalifikationsrunde i VM/EM.

Konflikt

Ved konflikt mellem rettigheder – DBU og spiller – må det klare udgangspunkt være, at DBU har forrang til disse rettigheder, og spillerne må afgøre med dem selv og/eller klubben, om spilleren kan og vil acceptere og optræde på landsholdet med den betingelse, at det som udgangspunkt er DBU, der har alle rettigheder til tøj og støvler, samt andre rettigheder som kan opstå under hele landsholdssamlingen herunder retten til at bruge spillerne enkeltvis eller samlet i annoncer, tv m.m.

Spilleren kan udenfor landsholdssamlingen og uden brug af landsholdslogo m.v. benytte sine rettigheder frit og selvfølgelig passe på ikke at komme i konflikt med klubbens rettigheder og sponsorer.

”I en konflikt mellem DBU og spillerens eller klubbens sponsor, må man forhandle om en løsning mellem DBU og den enkelte spiller, men udgangspunktet er stadig, at det er DBU’s rettigheder der helt klart har og må have forrang. Det er helt indlysende, ” fortæller sportsretsadvokat Jens Bertel Rasmussen.

Dette er sportsretsadvokat Adam Ringsby-Brandt enig i: ”Der bør i aftalen indsættes en mediator eller mæglerbestemmelse, som kan træde i kraft, når konflikten opstår for at sikre, at disse konflikter forhandles på plads i rette tid, til glæde for DBU og den enkelte spiller.”

Advokatfuldmægtig Christian Gjørtsvang bemærker slutteligt om spillernes eget ansvar ”Det må være spillerne selv, der bærer risikoen for, at deres egne sponsoraftaler konflikter med landsholdets. De kunne jo i princippet have sikret sig, at DBU forbeholdt sig kommercielle rettigheder i landsholdssammenhæng, når de indgik aftalerne med deres sponsorer.”

Konklusion

De er alle enige om præmissen for diskussionen, nemlig, at DBU’s rettigheder har forrang:

”I sidste ende vil det være DBU’s rettigheder, der går forud i landsholdsregi. Hvordan skal DBU ellers tjene penge til alle de forpligtelser DBU har? Og kan konflikten ikke løses ved forhandling mellem DBU og spilleren må spilleren vælge at følge DBU eller melde fra til landsholdet. Så enkelt er detOg det skal DBU holde helt fast i selv om det lige nu, og måske i en overgangsperiode, vil gøre sportsligt ondt omkring landsholdet og dets placering og muligheder for at komme til EM og VM, men selv med de nuværende spillere har det vist sig at være svært, lige bortset fra VM i Rusland, at kvalificere sig ” sluttersportsretsadvokaterne.

Svendborg den 20. september 2018