UEFA Afviser AC Milan

UEFA Afviser AC Milan. UEFA har afvist AC Milans forslag til frivillig aftale, og er dermed på kant med reglerne om Financial Fair Play

Den italienske storklub AC Milan fik tidligere på året nye ejere i form af det kinesiske investeringsselskab Rossoneri Sport Investment Lux, der har hovedsæde i Luxemborg. Med de nye ejere, investerede klubben i sommerens transfervindue ikke mindre end 1,7 mia. kr. på nye spillere, der skulle bære den kriseramte klub tilbage på sporet. De massive investeringer har dog ikke overraskende betydet, at klubben har stiftet gæld i en størrelsesorden, der har fået klubben på kant med reglerne om Financial Fair Play.

Hvad er Financial Fair Play?

Financial Fair Play er et omfattende regelsæt i UEFA-regi, der har til formål at styrke den finansielle stabilitet i europæisk klubfodbold, ved bl.a. at regulere klubbernes forbrug og opstille regler for, hvor stor gæld man må stifte. Financial Fair Play er implementeret i flere etaper, og kravene til klubbernes økonomi er gradvist blevet strammere.

For at påse om klubber, der deltager i turneringer under UEFA, overholder reglerne om Financial Fair Play har UEFA for år tilbage nedsat det såkaldte Club Financial Control Body (CFCB). CFCB fører årligt tilsyn med klubbernes regnskaber set over en periode på 3 år (to foregående sæsoner + indeværende), også kendt som ’the assessment period’.

Som udgangspunkt skal klubberne kunne godtgøre, at de i den 3 årige periode ikke har brug mere end 5 mio. euro i relevante udgifter, end hvad de har tjent. Dette loft kan dog stige til 30 mio. euro for sæsonerne 2015/16, 2016/17 og 2017/18, hvis udgifterne helt eller delvist finansieret direkte af ejerne. Denne betingelse er altså et udtryk for et ’break-even requirement’, hvor udgifter og indtægter i et vidst omfang skal balanceres.

Klubberne har desuden mulighed for at indgå en frivillig aftale med UEFA, hvor de skal redegøre for en plan, der gør klubben i stand til at overholde reglen om ’break-even’. Det er dog bl.a. en betingelse, at klubben har skiftet ejerskab i et væsentligt omfang inden for de sidste 12 måneder.

AC Milan har forsøgt at indgå en sådan frivillig aftale med CFCB, men er den 15. december meddelt et afslag.

Begrundelsen for afslaget er ifølge en pressemeddelelse fra UEFA, at AC Milan ikke i tilstrækkelig grad har dokumenteret, hvorledes klubbens gæld skal refinansieres, idet lånene som har finansieret købet af storklubben skal betales tilbage i oktober 2018. Men hvad betyder denne afgørelse egentligt for AC Milan?

”No exceptions”

CFCB er den myndighed i UEFA, der træffer afgørelse vedrørende sanktioner over for klubber, der ikke overholder reglerne. Og ifølge UEFA bliver der ikke gjort undtagelser. CFCB har mange typer af sanktioner at vælge imellem, herunder advarsler, reprimander, bøder, fratrækning af point samt restriktioner i antallet af spillere, der kan registreres til turneringer i UEFA-regi.

I CFCB’s pressemeddelelse fremgår det, at man fortsat vil følge AC Milan tæt og tilgå situationen i begyndelsen af 2018.

Da ovenstående regler om Financial Fair Play er relativt nye er det begrænset, hvor mange sager der kan sammenlignes med AC Milans. Sanktionspraksis er derfor ikke fastlagt.

Kaster man et blik på UEFA’s seneste rapport fra juni måned fremgår det, at FC Porto indgik et forlig med CFCB på baggrund af klubbens manglende overholdelse af ’break-even’ – reglerne. Forliget betød, at FC Porto blev pålagt at betale et beløb på 2,2 mio. euro samt acceptere, at deres A-liste over spillere, der kan registreres til Champions League, blev reduceret til 22 spillere fra de maksimale 25. Det er værd at bemærke, at betalingen af de 2,2 mio. euro sker ved at UEFA tilbageholder indtægter fra Champions League.

Sportsretsadvokat Adam-Ringsby Brandt udtaler:

”Det er meget sandsynligt, at AC Milan vil blive mødt med lignende sanktioner, der kan variere i større eller mindre grad. Dette afhænger formentlig meget af AC Milans evne til at godtgøre, at klubben kan refinansiere gælden og nedbringe den over de næste par år.”