Det laver en bobestyrer

Det laver en bobestyrer

En bobestyrer forvalter arven, boligen samt andet i forbindelse med en person, som er gået bort.

En bobestyrers primære opgave er at håndtere arven efter den afdøde. Det betyder blandt andet at bobestyrer skal sørge for, at arven bliver fordelt lovligt. Desuden er det også bobestyrers opgave, at samtlige arvinger bliver bekendt med dødsfaldet.

En bobestyrer kan enten være udpeget af skifteretten i forbindelse med dødsfaldet. Den afdøde kan også have indskrevet en bobestyrer i sit testamente. Slutteligt kan arvingerne også være enige om at udpege en som bobestyrer, der så har fuldmagt fra arvingerne til at ordne dødsboet.

Har mange opgaver

En bobestyrer har mange opgaver, som ofte kan være administrative tunge at håndtere. Derfor er en bobestyrer ofte en advokat med ekspertise inden for bobehandling. Nedenfor kan du læse nogle af de opgaver en bobehandling kræver.

Administrering af boet

Det er bobestyrerens opgave at sørge for, at boet administreres på bedste vis. Bl.a. skal der laves en åbningsstatus, en selvangivelse samt en boopgørelse.

Værdiansættelse og realisering

Bobestyreren skal sikre en korrekt værdiansættelse af boets aktiver. Værdiansættelsen benyttes til at opgøre den boafgift, som arvingerne skal betale, når boet skiftes. Er der aktiver som skal sælges, sørger bobehandleren også for dette. Det kan fx være aktier, et hus, bil eller lignende.

Informere kreditorer

Der skal indrykkes proklama i Statstidende, så det sikres, at alle krav mod boet er kendt. Krav mod boet er typisk gæld til kreditorer eller til det offentlige. Bobehandleren skal også løbende meddele eventuelle kreditorer om centrale beslutninger i forbindelse med boets opgørelse.

Afslutning

Slutteligt er et også bobestyrers opgave at betale evt. kreditorer samt arvinger, inden boet bliver sluttet.

Kontakt os

Har du brug for en kvalificeret bobestyrer, så tøv ikke med at kontakte os. Advokat (H) og bobestyrer Jens Bertel Rasmussen har flere års erfaring og er samtidig autoriseret hos Skifteretten i Svendborg.

Så kontakt os på tlf. 70 25 21 15 eller mail@bertelrasmussen.dk for at høre mere.

Du kan også læse mere her.

Trygt Boskifte – Vi er med hele vejen