Skadet under firmajulefrokost – Hvem har ansvaret?

Firmajulefrokost – Hvem har ansvaret?

Tiden for firmajulefrokoster er over os, men hvordan er det lige sådan en firmajulefrokost fungerer? Hvem har erstatningsansvaret hvis der sker skader, og hvordan skal man opføre sig?

Året firmajulefrokost nærmer sig i en blæsende fart, i den forbindelse er der nogle ting som både arbejdsgiver og arbejdstager skal være særligt opmærksom på.

Det er nemlig vigtigt at være opmærksom på, at julefrokosten er en del af ansættelsesforholdet, hvis den er arrangeret af og afholdt på arbejdsgiverens vegne.

Det betyder, at handlingerne til firmajulefrokosten kan få ansættelsesretlige konsekvenser for dig som arbejdstager. Omvendt vil det dog også ofte blive betragtet som en arbejdsskade, hvis du kommer til skade under selve firmajulefrokosten.

Vælger nogen at forsætte efter firmajulefrokosten officielt er slut, er handlingerne dog ikke underlagt de arbejdsretlige regler.

Ansættelsesretlige konsekvenser under firmajulefrokost – Hvem har ansvaret?

Dagene efter firmajulefrokosten er ofte fyldt med historier fra festen, men som beskrevet ovenfor kan det i værste tilfælde få ansættelsesretlige konsekvenser, hvis du ikke udviser god opførsel under firmajulefrokosten.  Til julefrokosten gælder nemlig stort set de samme regler, som når du er på arbejde i dagligdagen.

Vælger man at udvise dårlig opførsel har arbejdsgiveren flere reaktionsmidler, som kan bruges overfor den ansatte. Det kan fx være at give en advarsel, at opsige, eller i grove tilfælde helt at bortvise den ansatte.

Så galt kan det gå

Et eksempel på at handlinger ved julefrokosten kan få konsekvenser, kan ses ved afgørelsen, hvor en mandlig mellemleder, med en anciennitet på over 25 år uden andre advarsler, blev bortvist efter at have udvist seksuel krænkende adfærd overfor en kvindelig ansat.  Kvinden sad ved et bord, hvor mellemlederen umotiveret havde taget på kvindens bryst og mave. Kvinden der ikke ville finde sig i mellemlederens tilnærmelser, sagde derfor tydeligt fra, hvorefter hun rykkede plads. Dette afholdt dog ikke mellemlederen i at komme med flere tilnærmelser, idet mellemlederen gentog sin adfærd efter kvinden havde flytte sig. 

Kvinden valgte at orientere såvel sin faglige organisation som den øverste ledelse om hændelsen.

Arbejdsgiveren valgte at bortvise mellemlederen efter at have undersøgt sagen ved at holde samtaler med de involverede parter, og ansatte som var til stede ved mellemlederens adfærd.

Sagen endte ved opmanden, som ligesom mellemlederens arbejdsgiver fandt det bevist, at mellemlederen havde udvist seksuelt krænkende adfærd overfor den kvindelige ansatte. Opmanden vurderede derfor, at det var en grov misligholdelse af ansættelsesforholdet, hvorfor arbejdsgiveren havde været berettiget til at bortvise mellemlederen.  

Arbejdsskader under firmajulefrokost

En arbejdsskade er efter arbejdsskadesikringsloven en ulykke der sker som følge af arbejdet, eller arbejdets forhold. Det betyder, at skader der sker til firmajulefrokosten ofte også er omfattet af arbejdsskadebegrebet.

For at en skade bliver anerkendt som en arbejdsskade, er det af afgørende betydning, at skaden sker som følge af en naturlig del af festen. Det kan fx være ved selskabslege eller dans.

Det er dog vigtigt at bemærke, at selvom en skade anerkendes som arbejdsskade er det ikke ensbetydende med, at arbejdsgiveren er erstatningsansvarlig for skaden.

Firmajulefrokost – Hvem har ansvaret?

Dette kommer blandt andet til udtryk ved dommen, hvor en servicemedarbejder der var ansat i en butik, faldt på dansegulvet til firmajulefrokosten, og kom til skade med sin albue. Skaden blev anerkendt som arbejdsskade, og medarbejderen blev tilkendt en godtgørelse for varigt mén på 5 %. 

Medarbejderen valgte dog at anlægge sag an mod arbejdsgiveren også, da hun mente, at arbejdsgiveren ikke havde indrettet arbejdsstedet sikkerhedsmæssigt forsvarligt, hvilket er en forpligtigelse efter arbejdsmiljø-lovgivningen.

Hun begrundende sin påstand med, at det ikke havde været forsvarligt af arbejdsgiveren, at dansegulvet var på et område med klinkegulv. Hun mente derudover ikke, at arbejdsgiveren i løbet af julefrokosten havde sørget for, at dansegulvet blev tørret for spildte drikkevarer, og at dette var medvirkende til hendes fald. 

I byretten blev arbejdsgiveren frifundet for erstatningsansvar, idet byretten fandt, at der var tale om en hændelig ulykke. Byretten begrundede sin afgørelse med, at arbejdsgiveren ikke havde handlet ansvarspådragende ved at holde firmajulefrokosten i de pågældende lokaler, samtidig med at byretten fandt det bevist, at arbejdsgiveren i løbet af firmajulefrokosten havde tørret gulvet af et par gange.

Landsretten var enig med byrettens begrundelse, og bemærkede at det forhold, at nogle af festens deltagere spilder drikkevarer på gulvet, ikke alene kan danne grundlag for, at arbejdsgiveren har handlet uforsvarligt. 

Brug for hjælp kontakt os

Er du i tvivl om dine forpligtigelser i forbindelse med firmajulefrokosten, så kontakt vores advokat Christina Nimand Hansen på tlf.: 40 98 52 92 eller på mail ch@bertelrasmussen.dk.

Har du som arbejdsgiver eller arbejdstager brug for anden rådgivning i forbindelse med ansættelsesret kan Christina Nimand Hansen også være behjælpelig med det.

Kontakt os derfor og hør, hvordan vi kan hjælpe dig!