Dopingsag

Hvor er retssikkerheden? – En dopingsag

Når Anti Doping Danmark idømmer dopingkarantæner, sker det ofte gennem de danske fitnesscentre, som ADD samarbejder med. Men er det problematisk at et privat firma udfører en myndigheds arbejde? Hvilke konsekvenser kan det have for den enkelte atlets retssikkerhed?

 Forestil dig, at du som sportsudøver en dag modtager er brev fra dit lokale fitnesscenter hvori der står, at du er testet positiv for doping og derfor bliver indkaldt til høring i dit lokale fitnesscenter med risiko for udelukkelse fra al sport de næste fire år.

Det første der ganske naturligt må løbe gennem atletens hoved er; Hvorfor kommer brevet fra mit lokale fitnesscenter og ikke fra Anti Doping Danmark? Og hvem skal jeg nu henvende mig til?

Hos Bertel Rasmussen Advokater oplever vi tit denne problemstilling. Og derfor ser vi også med stor alvor på Anti Doping Danmarks brug af private virksomheder i forbindelse med uddeling af dopingkarantæner i en dopingsag. Vi mener nemlig, at det kan skade retssikkerheden for den enkelte atlet.

”Det er problematisk når et privat firma agerer myndighed og uddeler en straf som egentlig burde komme direkte fra Anti Doping Danmark. Vi mener derfor helt klart, at der bør være et direkte bindeled mellem den sanktionerende myndighed og atleten. Det mener vi bestemt ikke der er i dag,” siger advokatfuldmægtig Christian Gjørtsvang.

Retssikkerheden i fare 

Ifølge sportsretsadvokat J. Bertel Rasmussen er det en glidebane at begynde at gøre private virksomheder til myndigheder, som kan straffe private borgere.

”Anti Doping Danmark er jo en forvaltningsmyndighed, som er nedsat ved lov. De har derfor også de nødvendige kompetencer der skal til, for at agere i dopingsager. Et fitnesscenter er jo bare en privat virksomhed, hvis hovedmål er at tjene penge. Derfor skal der også være en klar lovhjemmel for at de kan sanktionere, og det mener vi ikke der er i dag,” udtaler J. Bertel Rasmussen.

Ifølge Bertel Rasmussen Advokater er den gældende lovhjemmel alt for bred i forhold til, om det er muligt at give fitnesscentre nogen form for bemyndigelse i forbindelse med dopingsager. I stedet ligger bemyndigelsen i aftalen mellem Anti Doping Danmark og fitnesscentrene. Og det er her det kan give retssikkerhedsmæssige problemer.

Dopingdom hård ved karriere

En dopingsag kan være altødelæggende for en atlets karriere. Det er derfor altafgørende, at den rette ekspertise er blevet brugt i forbindelse med dopingprøverne og den efterfølgende sagsbehandling.

”Man skal huske på, at der er tale om en særlig indgribende straf, som rammer atleterne på deres levebrød. Derfor kan vi ikke have andre end den kompetente myndighed som sanktionerende,” siger advokatfuldmægtig Christian Gjørtsvang.

En dopingudelukkelse har vidtrækkende konsekvenser for atletens fremtidige muligheder. Ikke kun i forbindelse med medlemskaber i fitnesscentre, men også i forhold til sportsklubber samt andet erhverv inden for sportens verden. Retssikkerheden skal derfor være på plads, men med den nuværende form, hvor private fitnesscentre kan sanktionere i dopingsager, så er sportsretsadvokat J. Bertel Rasmussen ikke sikker på, at den enkelte sportsudøver kan føle sig sikker.

Vi hjælper i din dopingsag

Bertel Rasmussen Advokater har derfor også specialiseret sig i netop dopingsager samt andre sportsretssager. Netop for at sikre os, at også atleterne kan føle at retssikkerheden også gælder for dem.

Så har du brug for en medspiller i din dopingsag, så tag kontakt til advokatfuldmægtig Christian Gjørtsvang på mobil: 40 98 52 88 eller på mail: cg@bertelrasmussen.dk.