Vær sikker med en fremtidsfuldmagt

Hvis du endnu ikke har hørt om en fremtidsfuldmagt skal du ikke fortvivle, det er nemlig en ny måde du kan sikre dig på, hvis du en dag bliver ud af stand til at varetage dine forhold.

Med en fremtidsfuldmagt styrker du din selvbestemmelse, og gør det muligt selv at bestemme hvem, der skal varetage dine forhold i tilfælde af du ikke selv bliver i stand til det, fx som følge af demens eller en ulykke.

“Fremtidsfuldmagten kan sammensættes efter dine ønsker. Den kan både omfatte økonomiske og personlige forhold. Det betyder, at den som får tildelt din fuldmagt kan handle på dine vegne og repræsentere dig inden for de områder, som du har bestemt, at fremtidsfuldmagten skal omfatte,” fortæller advokatfuldmægtig Christina Nimand Hansen fra Bertel Rasmussen Advokater.

En fremtidsfuldmagt vil dog aldrig blive aktiveret så længe man selv kan tænke klart. I stedet vil den ligge og vente i et offentligt register. Og her vil det kun være dig selv, Statsforvaltningen og domstolene, som vil have adgang til den.

Sådan træder en fremtidsfuldmagt i kraftfremtidsfuldmagt

Får du brug for din fremtidsfuldmagt, så er det Statsforvaltningen som sætter den i kraft. Det vil dog kun ske efter en anmodning fra dig eller en af dine pårørende.

“Statsforvaltningen vil efter anmodningen lave en vurdering af din aktuelle helbredstilstand. Det vil de gøre ved at bruge en lægeerklæring samt lave en samtale med dig. Og hvis de mener, at du ikke kan overskrue eller varetage dine egne forhold fornuftigt, vil de aktivere din fremtidsfuldmagt,” forklarer Christina Nimand Hansen.

Vurderer Statsforvaltningen at du godt kan forstå og varetage dine forhold, vil fremtidsfuldmagten ikke kunne sættes i kraft.

Fremtidsfuldmagten skal både underskrives digitalt via tinglysning.dk og bekræftes ved en notar. Notaren skal sikre, at den, som opretter den er fornuftsmæssig i stand hertil.

Når fuldmagten er aktiveret

Når fremtidsfuldmagten er sat i kraft, er den fremtidsfuldmægtig legitimeret til at repræsentere dig på de områder, som fuldmagten omfatter. Den fremtidsfuldmægtige skal varetage dine interesser, og handle i overensstemmelse hermed.  Den fremtidsfuldmægtige kan dog ikke oprette testamente for dig eller bestemme, at du skal på plejehjem.

“Vi anbefaler derfor, at man søger rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af fremtidsfuldmagten. Der er nemlig mange muligheder for, hvordan fremtidsfuldmagten kan sammensættes i forhold til omfanget af personlige og økonomiske forhold samt fremtidsfuldmægtige, herunder subsidiære eller flere ligestillede fremtidsfuldmægtige,” tilføjer Christina Nimand Hansen

Godt tilbud hos os

Hos Bertel Rasmussen Advokater tilbyder vi en fast pris på udarbejdelse af fremtidsfuldmagt:

Rådgivning og udarbejdelse af fremtidsfuldmagt for én person, kr. 1.800, såfremt der skal udarbejdes 2 fremtidsfuldmagter for to personer indbyrdes, i alt kr. 2.500.

Dertil kommer kr. 300 i gebyr til notaren pr. fremtidsfuldmagt.

Såfremt du ønsker at høre mere om udarbejdelse af fremtidsfuldmagter så kontakt advokatfuldmægtig Christina Nimand Hansen på tlf. 40 98 52 92 eller ch@bertelrasmussen.dk.

Faktaboks
En Fremtidsfuldmagt kan bl.a. indeholde følgende: Økonomiske forhold omfatter bl.a.:

– bestyre og sælge fast ejendom
– kvittere for pantebreve
– indfri fuldmagtsgivers lån med fuldmagtsgivers penge
– ansøge om offentlige ydelser på vegne af fuldmagtsgiver, og repræsentere fuldmagtsgiver som arving eller kreditor.

Personlige forhold omfatter bl.a.:
– ansøge kommunen om hjælpeforanstaltninger på vegne af fuldmagtsgiver,
– klage over enhver afgørelse vedrørende fuldmagtsgivers personlige forhold,
– få aktindsigt i alle oplysninger vedrørende fuldmagtsgivers person og helbred
– komme med tilkendegivelser med hensyn til pleje og omsorg.

Du kan ændre fremtidsfuldmagten eller tilbagekalde den indtil den er sat i kraft. Det skal blot foregå på samme måde, som når fremtidsfuldmagten bliver oprettet.

 

Vi kan hjælpe

Bertel Rasmussen Advokater står klar til at hjælpe dig med din fremtidsfuldmagt.