Kontakt os i dag

Kontakt os i dag for en uforpligtende samtale om afdækning af netop Deres behov og pris:

Telefon: 70 25 21 15 eller via mail til mail@bertelrasmussen.dk

Fogedretsmøder

Fogedretsmøder foregår på den måde, at skyldner vil blive indkaldt til et møde i fogedretten. Enten via besked i skyldners e-boks eller ved personlig henvendelse fra en stævningsmand. Hvis skyldner ikke møder op, kan vi bede politiet om at hente skyldner.

Under mødet vil det typisk være fogeden, skyldner og kreditors repræsentant som er tilstede. Nogle gange kan skyldner have en bisidder med.

Formålet med mødet er at finde frem til, om skyldner har mulighed for at betale sin gæld til dig. Enten via sine aktiver eller via en afdragsordning. Her er det op til os at sørge for, at du får den bedst mulige udgangspunkt for at få dine penge.

Fogedretsmøder

Fogedretten er en selvstændig del af domstolen og gennemtvinger handlinger og betalinger, hvor der foreligger et sikkert grundlag for kravet. Det kan blandt andet ske ved at foretage udlæg i skyldners aktiver, gennemføre udkørende fogedforretninger til skyldners bopæl eller sørge for, at skyldners aktiver bliver solgt på auktion.

Bertel Rasmussen Advokater kan indkalde til møder, hvis du som kreditor har erhvervet et retsligt fundament for gælden – Det kan enten være en dom, en underskrevet erkendelse af gælden eller et gældsbrev hvori er angivet at gældsbrevet kan tvangsfuldbyrdes i tilfælde af misligholdelse.

Som kreditor vil du kunne sende en begæring til fogedretten om at indkalde debitor til fogedretsmøde.

Debitor vil herefter få indkaldelsen forkyndt – typisk ved, at en stævningsmand afleverer forkyndelsen til debitors bopæl.

Vi hjælper dig!

Bertel Rasmussen Advokater står for hele processen, så du som kreditor ikke skal bruge din tid på at debitor til at betale sit udestående. Det klarer vi nemlig for dig. Så kontakt os for en snak om dine inkassobehov.

Læs mere om hvad vores inkassoteam kan hjælpe dig med her.