Kontakt os i dag

Kontakt os i dag for en uforpligtende samtale om afdækning af netop Deres behov og pris:

Telefon: 70 25 21 15 eller via mail til mail@bertelrasmussen.dk

Gennemførelse af tvangsauktioner over fast ejendom

Bertel Rasmussen Advokater har flere års erfaring i tvangsauktioner af fast ejendom. Reglerne for tvangsauktioner over fast ejendom er meget strikse og kræver en dyb indsigt samt en grundig forberedelse.

Tvangsauktion over fast ejendom indledes altid med en auktionsbegæring over ejendommen, hvorefter Fogedretten indkalder parterne til et vejledningsmøde, hvor skyldner bliver vejledt i processen. På mødet finder man oftest også selve datoen for tvangsauktionens afholdelse.

Som led i forberedelsen skal der udarbejdes salgsopstilling til brug for tvangsauktionen og tvangsauktionen skal bekendtgøres samt annonceres. Under selv tvangsauktionen er det den højestbydende som får hammerslaget.

Der vil dog være mulighed for, at skyldner eller kreditorerne i ejendommen kan begære 2. auktion, hvis beløbet ikke bliver højt nok til at dække indlægget i ejendommen. Dette skal helst afholdes inden for 6 uger.

En tvangsauktionsproces over fast ejendom tager typisk 6-9 måneder fra skyldners betalingsmisligholdelse til at tvangsauktionen gennemføres.

Hos Bertel Rasmussen Advokater er vores stærke inkassoteam med dig under hele processen, og vil sikre dig det bedste resultat, så du som kreditor får flest mulige af dine penge hjem igen.

Læs mere om hvad vores inkassoteam kan hjælpe dig med her.