Kontakt os i dag

Kontakt os i dag for en uforpligtende samtale om afdækning af netop Deres behov og pris:

Telefon: 70 25 21 15 eller via mail til mail@bertelrasmussen.dk

Sagens overgang fra fogedret til civilret

I inkassosager, hvor debitor trods flere rykkerskrivelser undlader at betale, fremsendes der som bekendt et betalingspåkrav til fogedretten. Betalingspåkravet kan i mangel af bedre beskrives som en slags ”stævning i simpel form.” Når fogedretten underretter skyldneren har debitor 14 dage til at komme med indsigelser til kravet.

Hvis du modtager en indsigelse, efter at sagen er sendt til inkasso, skal du straks kontakte din advokat. Du skal gøre din advokat opmærksom på, at der nu er indsigelser i sagen. Derudover skal du sende os dine kommentarer til indsigelsen, hvor du forklarer, hvorfor du er uenig med skyldner og vil fastholde dit krav.

Sagens overgang fra fogedret til civilret

Kommer der indsigelser overgår sagen til civilretten. Med andre ord bliver inkassosagen til en decideret retssag.Ulempen ved dette er, at sagen kan risikere at trække i langdrag, da modparten får lejlighed til at svare yderligere i sagen. Ofte er det dog tilfældet, at modparten, ligesom under inkassoproceduren, forholder sig tavs. Sker dette, og er kreditors krav velbegrundet, kan modparten blive dømt som udebleven i sagen, og kreditor (nu sagsøger) kan opnå medhold i sin påstand.

Hvis en kreditor får dom for sit krav, kan der på ny iværksættes fogedforretning, hvis modparten (til trods for dommen) stadig ikke betaler. Det betyder, at vi indleverer dommen for fogedretten, hvorefter sagen vil foregå som beskrevet under punktet ”fogedretsmøder”. Med andre ord fortsætter inkassosagen, blot med en sikkerhed for, at kreditors krav ikke længere er bestridt.

Læs mere om hvad vores inkassoteam kan hjælpe dig med her.