Indlæg

Den nye ferielov – sådan fungerer overgangsperioderne

I forbindelse med den nye ferielov er der to overgangsperioder, som skal sikre en glidende overgang fra den gamle ferielov.

Det er måske ikke lige til at forstå, hvad der sker med din ferie, når vi går fra den gamle ferielov til den nye ferielov. Heldigvis kan du være sikker på, at du ikke vil miste ferie. Den nye ferielov har to overgangsperioder, hvoraf vi allerede begyndte på den første periode som løber fra 1. januar 2019 til den 31. august 2019. I den periode har du optjent ferie som normalt altså 16,64 feriedage i perioden. De skal afholdes i ferieperioden 1. maj 2020 til den 30. september 2020.

Den anden overgangsperiode vil være fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020. De fem ugers betalt ferie du optjener her, vil blive indefrosset til du forlader arbejdsmarkedet. Det sker for at sikre, at du ikke kan afholde dobbelt så meget ferie i 2020, da du i princippet optjener ferie både fra den gamle og den nye ferielov, og derved ville have mulighed for at afholde 10 ugers ferie i 2020. Du mister altså ikke noget ferie, men indefrysningen betyder, at firmaerne ikke skal udbetale ca. 85 milliarder kroner i feriepenge i 2020. Man sikrer derved firmaernes likviditet.

Kilde: Regeringen.dk

Den anden overgangsperiode slutter den 1. september 2020. Fra den dato optjener du ferie mellem den 1. september og 31. august (det nye optjeningsår) og man kan afholde ferien mellem den 1. september og 31. december samme år (det nye ferieår). Man optjener altså fortsat ferie i 12 måneder, men har mulighed for at afholde den inden for en 16 måneder lang periode – tilmed samtidig med, at man optjener dem.

Kilde: Regeringen.dk

Samtidig giver den nye ferielov dig muligheden for, at du kan holde ferie på forskud, hvis du ikke har optjent nok på det tidspunkt du gerne vil afvikle ind ferie. Dette kræver dog din arbejdsgivers samtykke. Muligheden opstår netop fordi vi går fra forskudt ferie til samtidighedsferie.

”Samtidighedsferie vil også medføre en ændring i udbetaling af ferietillægget. Arbejdsgiver kan med den nye ferielov vælge enten at udbetale ferietillægget samtidig med ferien afvikles, eller at udbetale ferietillæg 2 gange årligt, så ferietillæg for ferie optjent i perioden september til maj udbetales med maj-lønnen og ferietillæg for den resterende ferie (juni til august) udbetales med august-lønnen,” forklarer advokat Christina Nimand Hansen.

 Ansat efter 1. januar 2019

Er du ansat efter starten på den første overgangsperiode altså 1. januar 2019 eller senere, så er du en del af en særlig overgangsordning, som betyder, at du er sikret mindst 8,4 feriedage til afholdelse i perioden maj 2020 til september 2020. Herefter vil du overgå til den nye ferielov som alle andre.

Hvis du ikke  har optjent minimum 8,4 feriedage, kan du søge om muligheden for at bruge feriefondsdage fra dine ellers indefrosset feriedage. Dette skal du gøre gennem den nyoprettede fond Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler.

Målet med den nye ferielov

Den nye ferieloves formål er at give de nyuddannede mulighed for at holde betalt ferie med det samme, når du træder ind på arbejdsmarkedet. Med den gamle ferielov kunne nyuddannede risikere at skulle vente helt op til 16 måneder, før de havde mulighed for at holde betalt ferie.

”Samtidighedsferien skal også gerne gøre op med det problem den gamle ferielov havde, hvor nogle medarbejdere havde noget restferie tilbage, som de så skulle nå at afvikle i april måned fordi ferieafviklingen gøres rullende,” tilføjer advokat Christina Nimand Hansen.

Dette ændres ikke

Sjette ferieuge er ikke omfattet af den nye ferielov, og det er derfor ikke klart endnu hvordan den skal håndteres idet det skal afklares via de aftaler, som har tildelt medarbejderne retten til 6. ferieuge, hvilket typisk er via ens overenskomst.

Den nye ferielov påvirker heller ikke reglerne for varsling om ferie, som forsat er tre måneder for hovedferien og 1 måned for restferien. Dog kan hovedferien ikke placeres i september uden arbejdstagers accept.

Brug for hjælp? Vi står klar!

Har du brug for hjælp eller rådgivning i forbindelse med den nye ferielovgivning eller generelt i forhold til ansættelsesret, så kontakt gerne vores dygtige advokat Christina Nimand Hansen på mobil: 40 98 52 92 el. mail ch@bertelrasmussen.dk

Den nye ferielov – Det skal du være opmærksom på som arbejdsgiver

Overgangsperioden fra den gamle til den nye ferielov træder i kraft fra den 1/9-2019. Som arbejdsgiver er der derfor nogle spørgsmål du skal tage stilling til.

Den 1/9 2019 begynder vi på overgangsperioden fra den gamle til den nye lov. Og det kan være lidt uoverskueligt at finde ud af, hvad det egentlig betyder for dig som arbejdsgiver. Men frygt ej for Bertel Rasmussen Advokater fortæller dig her, hvad du særligt skal være opmærksom på fra den 1/9-2019.

Den mest markante ændring i den nye ferielov er, at alle medarbejdere optjener og afholder ferie løbende i samme år. Dette princip træder endelig i kraft d. 1/9 2020, men for at få den gamle ferieoptjenings- og afholdelsesperiode til at gå op med den nye, kommer der en overgangsperiode fra den 1. september 2019 og frem til den 31. august 2020.

Feriepenge optjent i denne periode vil blive indefrosset, og først være tilgængelige, når medarbejderen stopper på arbejdsmarkedet, som typisk er ved pensionsalderen. Dette er for at undgå, at dine medarbejdere skal afholde to års ferie på et år.

“Som arbejdsgiver betydre det, at den 31. august 2020 skal der indefryses et beløb svarende til 12 måneders ferie pr. medarbejder. Det kan sammenlignes med det man i dag kender som afregning af når en medarbejder fratræder,” tilføjer advokat Christina Nimand Hansen fra Bertel Rasmussen Advokater.

Det skal du være opmærksom på ved den nye ferielov

Den ferie som dine medarbejdere optjener i den såkaldte overgangsperiode 1/9-2019 til 31/8 -2020, og som bliver indefrosset indtil medarbejderen fratræder arbejdsmarkedet kan forvaltes på forskellige måder. Som arbejdsgiver skal du derfor gøre op med dig selv om, hvordan du vil håndtere den sum penge, som reelt kommer til at stå på hold, indtil medarbejderen forlader arbejdsmarkedet. Og her har du to muligheder.

  1. Enten kan du lade pengene stå i firmaet og selv sørge for at forrente dem i overensstemmelse med den forrentning du vil få besked om fra Feriefonden.
  2. Eller du kan indbetale det indefrosne beløb til Feriefonden, og derved lade dem stå for det hele.

Hvis du vælger løsning 1, har du altid mulighed for senere at indbetale det forrentet beløb til feriefonden – altså skifte til løsning 2. Når du først har valgt løsning 2, kan du ikke ombestemme dig og få pengene tilbageført til virksomheden.

Dertil kommer den krølle på en i forvejen kompliceret overgangsperiode, at løsning 1 kun er mulig for medarbejder med ferie med løn. Hvis man i dag indbetaler til Feriekonto og feriekortordninger med feriekasser, skal man fortsat løbende indbetale.

den nye ferielov

Løsning 1 – Jeg gør det selv

Det er en ny fond kaldet ”Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler” som vil stå for selve ordningen og informere virksomhederne om betalingen, når medarbejderen forlader arbejdsmarkedet. Du kan derfor vente med at lægge pengene til dagen hvor medarbejderen skal bruge dem. Men du skal som arbejdsgiver dog selv sørge for at holde styr på at forrente dem.

”Denne model gør det muligt for virksomhederne at beholde pengene i virksomheden indtil medarbejderne skal have dem udbetalt. På den måde kan man undgå pludselige likviditetsproblemer på grund af den nye lov. Man skal dog som arbejdsgiver være opmærksom på, at beløbet regnskabsmæssigt skal afsættes og forrentes,” fortæller advokat Christina Nimand Hansen.

Løsning 2 – Jeg lader Feriefonden stå for det

Du kan også lade Feriefonden stå for at holde styr på de indefrosne feriepenge, samt rentetilskrivelserne og de kommende udbetalinger. Det gør de ved at indbetale summen af de fem ugers feriepenge til den nye fond, som så vil stå for det hele.

”Med den anden model kræver det at du har likviditeten i firmaet til at indbetale feriepengene for alle dine medarbejdere. Det betyder så, at du ikke skal tænke på det mere, og ikke selv skal holde styr på forrentningen af feriepengene. Det er så også den nye fond, som vil sørge for udbetalingen, når din medarbejder går på pension,” uddyber Christina Nimand Hansen.

 

Brug for hjælp? Vi står klar!

Har du brug for hjælp eller rådgivning i forbindelse med den nye ferielovgivning eller generelt i forhold til ansættelsesret, så kontakt gerne vores dygtige advokat Christina Nimand Hansen på mobil: 40 98 52 92 el. mail ch@bertelrasmussen.dk