Indlæg

Sagaen om Arsenal og Mesut Özil – i et ansættelsesretligt perspektiv

Den tyske fodboldspiller, Mesut Özil, er blevet udeladt af Arsenals trup for resten af 2020/2021 sæsonen. Spilleren, der har kontraktudløb næste sommer, skal i stedet holde formen ved lige på Arsenals U23-hold.

Arsenal kan i kraft af sin handling siges at have frataget Mesut Özil enhver forudsætning for at holde sig i form på et forventet niveau, til potentiel skade for sin værdi og sine forudsætninger for at skabe indtægt næste gang han skal til forhandlingsbordet.

Men kan denne ekskludering betragtes som en misligholdelse af parternes kontrakt og i givet fald i hvilken grad?

En sportskontrakt = en gensidigt bebyrdende ansættelseskontrakt

Sportskontrakter sidestilles, i Danmark, med almindelige ansættelseskontrakter og skal til enhver tid overholde gældende lovgivning på området.

På den ene side af kontrakten, der udløber sommeren 2021, er Mesut Özil principielt forpligtet til at holde sig i form og præstere på et højt niveau, ligesom hans ansættelse forpligter ham til at engagere sig i klubben, også væk fra banen.

På den anden side af kontrakten, er Arsenal først og fremmest forpligtede til at betale Mesut Özil løn i hele perioden. Herudover, er Arsenal som arbejdsgivende klub, også forpligtet til at stille træningsfaciliter, udstyr, fysisk behandling og andet til rådighed for Mesut Özil, som matcher det niveau han i henhold til aftalen skal præstere på.

Selvom Arsenal nu fratager Mesut Özil adgangen til at spille kampe for førsteholdet, er det tvivlsomt om ekskluderingen kan betragtes som en væsentlig og dermed hævebegrundende misligholdelse af kontrakten fra klubbens side. Det samme vil umiddelbart være tilfældet i relation til spillerens degradering til træning med U23-holdet i resten af kontraktperioden. Men hvad skal der så til?

Typisk består en væsentlig misligholdelse fra klubbers side i manglende udbetaling af løn. Manglende efterlevelse af en klubs biforpligtelser, vil derfor næppe kunne udgøre en væsentlig misligholdelse. Der skal derfor noget mere til, end hvad der har netop har udspillet sig i den evige saga mellem Arsenal og Mesut Özil.

Hvilke muligheder har spilleren så?

Selvom der ikke er tale om væsentlig misligholdelse af kontrakten fra Arsenals side, er Mesut Özil ikke helt uden reaktionsmuligheder.

Bliver den nuværende situation for meget for ham, vil han med passende varsel og mod et kompensationsbeløb, fastsat på baggrund af hans løn, kunne købe sig fri af den ellers uopsigelige kontrakt jf. Webster sagen (CAS 2007/A/1298, 1299 & 1230), der også omhandlede en fodboldspillers udelukkelse fra førsteholdet.

Det skal dog bemærkes, at Mesut Özil angiveligt tjener omkring kr. 3 mio., om ugen, hvorfor det virker meget usandsynligt, at han måtte nære et ønske om at bringe en sådan aftale til ophør før tid.

Kontakt os

Vil du vide mere om kontrakter i sportens verden, så kontakt os på tlf. 70 25 21 15 eller mail@bertelrasmussen.dk

Du kan også læse meget mere om sportsret her.