Indlæg

Transfervinduet – agenternes tag-selv bord

Fodboldagenternes honorar er steget voldsomt inden for de seneste år. Måske også for voldsomt mener kendt sportsretsadvokat.

I januar er der taget hul på transfervinduet i de fleste europæiske ligaer, og det er særligt en god nyhed for de mange agenter, der repræsenterer de forskellige spillere.

Alene mellem 2017 og 2018 steg agenternes honorar på spillersiden med 67%, og på klubsiden med 22%.

Da størrelsen på agenternes honorar ofte afhænger af transfersummens størrelse, er der næppe tvivl om, at de voldsomme prisstigninger har medført en guldåre for fodboldagenterne.

Men spørgsmålet er, om agenternes honorar og indflydelse på sporten er blevet for udtalt. Det mener sportsretsadvokat Adam Ringsby-Brandt:

”Fodboldagenter har traditionelt haft ry for at have for stor indflydelse på spillermarkedet. De kan mere eller mindre diktere transfersummens størrelse, og vi ser desværre også eksempler på, at agenter presser spillere til at skifte klub, fordi agenterne godt ved, at jo flere klubskifter betyder større honorar.”

Ændringer er på vej

I FIFA har man i mange år overvejet, om agentrollen skal reguleres yderligere. Det har bl.a. ført til regelsættet ”Regulations on Working with Intermediaries”, der afløste ”Players Agents Regulations”.

I reglerne ændredes en række bestemmelser, der bl.a. skulle forhindre interessekonflikter, og der er da også en vejledende regel om, at agentens honorar ikke bør overstige 3% af transfersummen. Problemet er dog, at den er vejledende og uden reel betydning.

I september 2019 annoncerede FIFA 2. fase af nye radikale lovændringer på området. Interesseudvalget blev enige om at etablere en øvre grænse for agenternes honorar med 10% af transfersummen for sælgende klubber, 3% af spillerens løn og 3% for den købende klubs agent. En løsning Sportsretsadvokat Adam Ringsby-Brandt mener er et godt skridt på vejen:

”Ved at skrue på agenternes honorar, kan man bremse den voldsomme inflation, som er gældende på spillermarkedet. Men det skal ikke gøres på en måde, så agenternes virksomhed lukkes ned.”

Derudover vedtog komitéen, at agenter fremover skal aflønnes via en særlig afdeling i FIFA under udvikling (FIFA Clearing House), og at der nedsættes en særlig domstol til at afgøre tvister mellem spillere, klubber og agenter.

Agenter uenige

Ikke overraskende har præsentationen af nye og strammere regler givet anledning til kritik blandt agenter og spillere.

Agenterne mener, at reglerne er i strid med bl.a. EU’s konkurrencelove, da de begrænser udøvelsen af deres virksomhed. Spillerne frygter, at agenterne, uden om det nye system, vil sende en ekstra regning til spilleren, for at kompensere for løngrænsen.

De kommende måneder vil formentlig bestå i en voldsom debat, og spørgsmålet er herefter, om FIFA kan stå distancen over for de mange agenter, der opponerer mod lovændringerne.

Kontakt os

Vil du vide mere om sportsret og Bertel Rasmussen Advokater så klik her.